Bild från Martensgarden. Foto: Anne-Marie-Möller

Program för Kultur i vården – nu på YouTube

Kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting ger sedan 1994 ut två programkataloger, en för vuxna och en för barn. Programmen vänder sig till de som vistas en längre tid inom vården. Beställarna finns på enheter inom landstinget samt hos kommunala och privata vårdgivare.

Nu har Kulturförvaltningen tagit steget ut på YouTube där man visar upp hela programmet för vuxna. Filmerna speglar det breda kulturutbud som erbjuds långtidssjuka inom vården.

Uppskattade och inspirerande program

Kultur i vårdens program är mycket uppskattade bland vårdtagarna och personalen. ”Tänk att få känna sig normal en gång i månaden”. ”Det tar bort tankarna från smärtan, man får tänka på något annat”. ”Det kändes som om jag druckit bubbelvatten, det pirrade i hela kroppen” är några av kommentarerna.

Många nyheter i vårens programkatalog

Den nya katalogen för vuxna innehåller många nyheter. Beställarna erbjuds ett bredare utbud med bland annat program med pedagogisk inriktning, fler internationella program samt ett större urval av musik- och dansprogram. Alla program presenteras på YouTube med ett kort bild- eller ljudexempel till varje artist.

Tidigare år har den nya katalogen presenterats för våra beställare på en utbudsdag – nu har vi utbudsdag varje dag, när man kan följa oss via Internet, berättar Lisbeth Olsson, handläggare för Kultur i vården.

Via Konserthuset Play kan man även uppleva Kungliga Filharmonikerna i Kultur i vårdens regi.

Utvärdering inför fortsatt arbete

Under hösten 2013 gjordes en extern utvärdering där vårdgivare, vårdtagare och artister fick ge sin syn på verksamheten. - Under 2014 kommer vi att arbeta med de utvecklingsförslag som då kom fram berättar Lisbeth.

Header logo