Kultur i väst

50-talsliv på turné

Kultur i Väst vill bidra till ett brett och varierat kulturliv för alla målgrupper i Västra Götalandsregionen. När det gäller äldres kultur och hälsa erbjuder Kultur i Väst kommunala och ideella arrangörer att samverka genom projekt och produktioner med fokus på äldres deltagande i kulturliv. Tillsammans med Västarvet har Kultur i Väst arbetat med projektet 50-talsliv på ett antal äldreboende i regionen.

Projektet består av en utställning och en avslutande konsert som ofta genomförs i utställningslokalen. Temat är 1950-talets arbetsliv, kultur och fritid både vad gäller män och kvinnor och berör även vissa andra historiska händelser.
 
Utställningen är flexibel till sin uppbyggnad så att den kan placeras i olika sorters mindre lokaler på äldreboende och dagcentraler. För att boende, personal och anhöriga ska få gott om tid att uppleva och återvända till den vid flera tillfällen är utställningstiden cirka en månad.
 
Montrarna, som består av kuber, är låga så att man kan ta del av utställningen sittande. Man ska alltså enkelt kunna nå och känna på de olika föremålen för att dessa ska kunna bli utgångspunkt för goda samtal och reflektioner.
 
Under sista veckan av utställningsperioden kommer museipedagog Ida Lagnander från Västarvet tillsammans med musikerna Mikael Westman, gitarr, och Per-Johan Altin, klaviatur, med en föreställning kring livet och musiken under 1950-talet.
 
De boende har då fått inbjudan och ombetts att ta med ett eget föremål. Några kommer till föreställningen klädda med inspiration från 1950-talet. Publikens minnen ingår som en viktig del i föreställningen och samtal med publiken varvas med musik. Ofta blir det också lite dans då Ida viftar med dansbiljetten. Publiken sjunger med i de välkända sångerna och samtalar både under och efter föreställningen utifrån minnen och reflektioner kring sitt eget 50-talsliv.
 
Genom projektet hoppas Kultur i Väst också att personal och anhöriga ska inspireras och kanske få ny kunskap om kultur och levnadssätt under 1950-talet som de kan använda i fortsatta goda samtal.

Header logo