Foto av maskros

Jönköping

Vårdmiljöns betydelse

I dag finns en allt större ambition att inreda sjukhusmiljön så att den bidrar till att patienten upplever lugn och ro och därigenom ger en påskyndad läkningsprocess.

Studier har visat att patienter som har utsikt mot ett grönområde tillfrisknar fortare, har mindre smärtupplevelser och färre komplikationer som till exempel ihållande huvudvärk och illamående jämfört med de patienter som har annan utsikt. Det har också visat sig att lugn musik har en smärtreducerande och lugnande effekt på patienter före och vid uppvaknande efter operation.

Musik som komplement vid operation och smärta

Landstinget i Jönköpings län erbjuder musik i samband med operationer. På operations- och akutkliniken på Värnamo sjukhus får patienterna sedan många år tillbaka lyssna på lugn musik inför operation och vid uppvaknande efter operation, vilket är mycket uppskattat. Under våren 2011 kommer deras arbete att ingå i en vetenskaplig studie som i en del ett större forskningsprojekt kring kultur i vården som bedrivs av Michael Nilsson, professor, Sahlgrenska Universitetssjukhusets FoU-direktör, vid Centrum för Kultur och hälsa, Göteborgs universitet.

Natur och kultur i väntrum

Inom Landstinget i Jönköpings län pågår ett aktivt arbete med att förbättra den rumsliga miljön. Väntrummet är patientens första möte med vården och det är därför viktig att miljön där är välkomnande. Med syfte att skapa en lugn och avkopplande atmosfär i väntrummet har Landstinget i Jönköpings län tagit fram en DVD-box med namnet ”Musik och bilder för ökat välbefinnande” som innehåller specialskriven lugn musik till naturbilder. Bildurvalet till bildspelet gjordes utifrån forskningen som visat på naturens lugnande inverkan. På grund av efterfrågan har även en CD tagits fram med enbart musiken från DVD-boxen.

Naturfoton i vårdmiljö

Landstinget i Jönköpings län har även tagit fram naturfotografier från länets lokala miljöer i storlek 1x1 meter som kan sättas upp i taket ovanför patientsängen i patientrum eller ovanför tandläkarstolen. Effekten av naturbilder bekräftades bland annat i en studie på patienter som genomgått hjärtkirurgi och fick titta på naturbilder. De patienter som tittade på en naturbild av öppet landskap med vatten och spridda träd led av mindre ångest och behövde färre intravenösa injektioner av smärtstillande i jämförelse med de som inte hade fått se någon bild. Patienter som fått titta på helt abstrakta bilder kände högre oro än de som inte fick se någon bild alls.

Header logo