”Sjunga för livet” Foto: Maths Jalhed, Kulturimperiet

HALLAND FORSKAR

I Halland pågår fram till våren 2014, Kultur för livet, förstärkta insatser för kultur i äldreomsorgen. Det sker i bred samverkan mellan Region Halland och kommunerna och med stöd av Kulturrådet. Som en del i arbetet planeras ett helt forskarår i samverkan med Högskolan i Halmstad.

Det finns redan mycket forskning om hur kultur kan påverka den äldre människan. Halland har valt ett annat fokus, nämligen hur kulturinsatser påverkar organisation, ledning och personal. Under ett års tid kommer Kristina Gustafsson, forskare från Högskolan i Halmstad, söka svar på frågor om kulturens plats i äldreomsorgen. Vad innebär kultur som en del i arbetet, för chefer och personal? Hur ser man på kulturen som funktion, metod och arbetsredskap?
                                                
Erfarenheten säger att om kulturen inte fungerar för personalen, så fungerar den inte. Därför kommer den konkreta arbetsdagen stå i centrum. Personal och chefer kommer att intervjuas och den politiska nivån granskas. En viktig fråga blir vad politiken vill med kulturen och vilka mål, visioner och ideal som kan finnas. Kan vi med politiska beslut säkra kulturens plats i äldreomsorgen?

Forskningen ger oss en möjlighet att förstå vilka hinder som kan finnas – och hur lösningar kan se ut. Detta blir ett viktigt stöd för att nå målet att kulturen ska bli en naturlig del av äldreomsorgens vardag.

Header logo