Göteborg

Väskan

Väskan är en stumfilm gjord av äldre om äldre – för mångfald och trygghet. Trygghet är att ha god hälsa, att vara aktiv, att ha goda relationer till sina medmänniskor och att delta i kulturaktiviteter. Kulturförvaltningen i Göteborg är en naturlig samarbetspartner i projektet eftersom stumfilmen är ett konstnärligt verktyg som här används för att nå ut och lyfta svåra frågor.

Stumfilmen ”Väskan – en film att inte bli rädd för”

Väskan handlar om mångfald och trygghet för äldre, och har gjorts i ett samarbete mellan en lång rad aktörer, exempelvis Göteborgs Stad, polisen, Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen, pensionärsföreningar och många andra. Bakom idén finns ett omfattande arbete där inte minst seniorer i Göteborg varit med.

Filmaren Nasrin Pakkho har filmat och svarar också för manus och regi. Det är en stumfilm med skyltar på tolv olika språk. Det finns ett handledningsmaterial till filmen som innehåller råd och tips samt fallbeskrivningar av verkliga händelser som stöd i samtal kring trygghetsfrågor, utsatthet för brott, gemenskap och demokrati.

Filmen fick ett hedersomnämnande när den europeiska tävlingen ELAC avgjordes i Bryssel nyligen. Tävlingen heter "European Local Authorities Competition on Good Practise on the Support for Migrant Elders Initiatives" (ELAC) och syftar till att bidra till förbättrade förhållandena för äldre invandrare.

Motivering: Det är viktigt att bidra till dialog för att öka förståelsen mellan människor från olika länder och kulturer. Stumfilmen Väskan är ett diskussionsunderlag för samtal om trygghet. Filmen är ingen konventionell informationsfilm utan använder spelfilmens särart för att lyfta svåra frågor som utsatthet, ensamhet, utanförskap och demokrati. Vi hoppas att filmen ska väcka lust till utbyte av erfarenheter och kunskap för att öka förståelsen för att upplevelser kan vara olika beroende på ålder, kön och bakgrund.

Header logo