Internationella kulturutbyten 2018

Nedan listas de svenska turnéer, gästspel och samarbetsprojekt som beviljats stöd från Kulturrådet under 2018.

Scenkonst

Petri Dish, VALHALLA, Belgien, Frankrike och Storbritannien, 2017-12-04–2019-02-05
Off Highway, Independence Day, Danmark, 2018-01-20–2018-06-01

Fria musikgrupper

Ahlberg, Ek & Roswall, Irland, Storbritannien 2018-05-10 tom 2018-05-15
Awake LOVE Orchestra, Kina 2018-06-18 tom 2019-01-20
Combo de la Musica feat. Kristin Amparo, Tyskland 2018-04-27 tom 2018-05-03
Corpo, Estland, Lettland 2018-04-16 tom 2018-04-23
Duo Naranjo-Weurlander,  Estland, Lettland, Litauen 2018-08-01 tom 2018-08-25
Emil Brandqvist Trio, Tyskland 2018-05-03 tom 2018-05-26
Ensemble Villancico, Ecuador, Colombia 2018-03-24 tom 2018-03-30
Goran Kajfes Subtropic Arkestra, Norge, Finland, Slovenien, Italien 2018-06-01 tom 2018-08-18
Hey Elbow, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Tjeckien, Storbritannien 2018-03-22 tom 2018-05-18
Ignite, USA, Mexiko 2018-04-05 tom 2018-04-16
Långfinger, Spanien 2018-03-10 tom 2018-03-17
MaidaVale, Frankrike, Tyskland, Polen, Nederländerna, Italien.  2018-02-14 tom 2018-05-20
Makross, Tyskland, Danmark 2018-03-09 tom 2018-03-11
Orbit Stern & Q, Japan 2018-04-22 tom 2018-05-02
Ralsgård & Tullberg, Kanada 2018-07-20 tom 2018-07-29
Sonica Sequence (Lisa Nordström & Pether Lindgren), USA, Kuba  2018-04-28 tom 2018-05-12
Stockholm Jazz Orchestra, Spanien 2018-09-27 tom 2018-09-30
Stockholms Kammarkör, Kuba 2018-10-12 tom 2018-10-20
1921, Storbritannien, Nederländerna, Frankrike 2018-02-25 tom 2018-04-23

KONTAKT

Margareta Brilioth (scenkonst)
Telefon: 08 519 264 89
margareta.brilioth@kulturradet.se

Åsa Veghed (musik)
Telefon: 08 519 264 59
asa.veghed@kulturradet.se

Anna Livén West (bild och form)
Telefon: 08 519 264 82
anna.liven.west@kulturradet.se

Susanne Bergström Larsson (litteratur)
Telefon: 08 519 264 83
susanne.bergstrom.larsson@kulturradet.se

Julia Sundberg (kulturexport)
Telefon: 08 519 264 22
julia.sundberg@kulturradet.se

 

Header logo