Svenska fristäder

Det finns idag 24 fristäder i Sverige, de flesta är kommuner men även några regioner är medlemmar. Av dessa tar 21 emot fristadskonstnärer och ett par regioner har en stödjande roll till fristadskommunerna i regionen. Vissa fristäder har flera platser och tar då vanligtvis emot två konstnärer verksamma inom olika konstområden.

Information om de svenska fristäderna finns nedan.

Av säkerhetsskäl lämnar vi här inte ut namnen på de respektive gästförfattarna. Några författare har haft skyddad identitet medan andra har haft en offentlig profil under sin tid som fristadsförfattare. För mer information om tidigare gästförfattare hänvisar vi till ansvarig tjänsteman i respektive stad.

Uppdaterade kontaktuppgifter kan hämtas från: Magnus Lemark

Svenska fristäder

Dalarnas landsting

Dalarna blev fristad 2014 och har tagit emot sin första fristadsförfattare från:
• Iran 2015 –
Läs mer om fristad Dalarna.  

Eskilstuna

Eskilstuna blev fristad 2015 och har tagit emot sin första fristadsförfattare från:
• Iran 2016 –
Läs mer om fristad Eskilstuna här

Gävle

Gävle blev fristad 2015 och har tagit emot sin första fristadskonstnär från:
• Syrien 2016 –
Läs mer om fristad Gävle.

Göteborg

Göteborg blev den första fristaden i Sverige 1996 och har haft fristadskonstnärer från följande länder:

• Nigeria 1997-1998
• Burma 2000-2001
• Tjetjenien 2004-2005
• Belarus 2006-2007
• Georgien 2009-2010
• Forna Sovjet 2011-2013
• Palestina 2013- 2015
• Ny stipendiat inbjuden 2016

Läs mer om fristad Göteborg    

Helsingborg

Helsingborg blev fristad 2016
• Författare inbjuden 2016

Karlstad

Karlstad blev fristad 2014 och har tagit emot sin första fristadsförfattare från:
• Afghanistan 2015

Linköping

Linköping blev fristad 2015 och har tagit emot sin första fristadsförfattare från:
• Syrien 2016 –
Läs mer om fristad Linköping 

Luleå

Luleå blev fristad 2016.
Läs mer om fristad Luleå 

Malmö

Malmö blev fristad 2010 och har haft fristadsförfattare från följande länder:
• Iran 2010-2012
• Iran 2012-2014
• Nigeria 2015 –
Malmö tar även emot gästmusiker:
• Egypten 2014-
Läs mer om fristad Malmö.

Norrköping

Norrköping blev fristad 2014 och har sin första fristadsförfattare från:
• Iran 2015 –
Läs mer om fristad Norrköping 

Piteå

Piteå blev fristad 2016
Läs mer om fristad Piteå 

Region Jönköpings län

Region Jönköpings län blev fristad 2013, och har sin första gästförfattare från:
• Honduras 2013-2015
• Ny stipendiat inbjuden
Läs mer om fristad Region Jönköping

Region Skåne

Skåne är medlem i ICORN sedan 2010. Skåne har inte någon fristadsplats men arbetar stödjande och samordnande med fristadsfrågar gentemot sina kommuner.
Läs mer om fristad Region Skåne

Sandviken

Sandviken blev fristad 2016.
Läs mer om fristad Sandviken.

Sigtuna

Sigtuna blev fristad 2012 och har haft fristadsförfattare från följande länder:
• Turkiet 2013-2015
• Syrien 2016 -

Läs mer om fristad Sigtuna 

Skellefteå

Skellefteå blev fristad 2013 och har tagit emot fristadsförfattare från:
• Somalia 2015 –
Läs mer om fristad Skellefteå 

Stockholm

Stockholm blev fristad 1998 och har haft gästförfattare från följande länder:
• Syrien 2000-2002
• Iran 2002
• Iran 2003-2004
• Nigeria 2005
• Syrien 2005-2007
• Kina 2008-2009
• Georgien 2010-2011
• Etiopien 2012-2014
• Irak 2015 -
Läs mer om fristad Stockholm 

Uddevalla 

Uddevalla blev fristad 2016
Läs mer om fristad Uddevalla

Umeå

Umeå blev fristad 2016
Läs mer om fristad Umeå 

Uppsala

Uppsala blev fristad 2008 och har haft gästförfattare från följande länder:
• Bangladesh 2008
• Bangladesh 2009-2011
• Iran 2012-2014
• Etiopien 2015 -
Läs mer om fristad Uppsala

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är medlem i ICORN sedan 2014. Regionen har inte någon fristadsplats men arbetar stödjande och samordnande med fristadsfrågar gentemot sina kommuner.
Läs mer om fristad Västra Götalandsregionen

Växjö

Växjö blev fristad 2012 och har haft gästförfattare från:
• Iran 2012-2014
• Turkiet 2015 -
Läs mer om fristad Växjö

Örebro

Örebro blev fristad 2015

Östersund

Östersund blev fristad i augusti 2017.
Läs mer om fristad Östersund

Header logo