Användarfinansiering – ett sätt att finansiera kulturprojekt

Användarfinansiering eller s.k. crowdfunding innebär att en person beskriver sin projektidé, vanligtvis via Internet, och att privatpersoner eller företag har möjlighet att vara med och finansiera projektet i ett tidigt skede. Ibland ges även finansiärerna möjlighet att påverka projektets utformning. 

Många människor kan gå ihop för att genom många mindre bidrag förverkliga en verksamhet, ett projekt eller utveckling av ett företag. Denna idé är inte något nytt. Ideella organisationer har länge förlitat sig på mikrodonationer för att driva sin verksamhet. Men i och med dagens sociala medier och digitala nätverk ökar möjligheten att nå ut till potentiella finansiärer. Vanligtvis bygger idén på att de som bidrar med finansiering till ett projekt också får något tillbaka när projektet förverkligas.

Det finansiären får tillbaka varierar i storlek, beroende på vad personen eller organisationen satsat. Man kan tänka sig att ett antal privapersoner  samt några organisationer går in oh finansierar en bokutgivning. Motprestationen kan exempelvis vara allt från gratis böcker till att författaren besöker organisationen och håller en föreläsning.

Användarfinansiering kan dessutom skapa en lojal bpulik och automatiskt fungera som marknadsföring. 

Ett antal webbplatser har startats för att möjliggöra användarfinansiering (crowd funding). Föregångare är amerikanska webbplatser som Kickstarter och Indie GoGo.

Två svenska crowdfunding-projekt är Crowdculture.se och FundedByMe.com.

Kulturrådet har idag inget eget intresse i dessa finansieringslösningar men följer med intresse vad som sker på området.

Läs mer

Crowd Culture
Funded By Me

Header logo