Blås och knåda

Kulturrådets statistikansvar

Den 1 januari 2012 överlämnade Kulturrådet ansvaret för den officiella statistiken avseende museer, studieförbund, kulturmiljövård och samhällets kulturutgifter till Myndigheten för kulturanalys. Sedan 2011 är Kungliga Biblioteket ansvarigt för den officiella biblioteksstatistiken.

Header logo