Redovisning av Kulturrådets arbete 2014 som strategisk myndighet för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Konsten och kulturen har unika möjligheter att synliggöra och utmana normer som begränsar människor till exempel avseende sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Kulturrådets fick 2014 ett nytt regeringsuppdrag som strategisk myndighet inom kulturområdet för ökad öppenhet och mångfald avseende hbt-frågor, i enlighet med den samlade Strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck som regeringen antog i januari 2014.

Det arbete som myndigheten har genomfört under 2014 lägger en grund för ett fortsatt långsiktigt arbete med frågorna.

Header logo