Översyn av statens nuvarande insatser inom dansområdet

I rapporten finns analys och bedömning av hur statens insatser inom dansområdet motsvarar dagens och framtida utvecklingsbehov.

Header logo