Kulturrådets arbete med internationell verksamhet 2007-2010

Kulturrådets skriftserie 2007:2

Omslag Kulturrådets internationella strategiKulturrådet har fått ett särskilt uppdrag av regeringen att bevaka de internationella aspekterna på konstens och kulturpolitikens områden och att främja ett utökat internationellt kultursamarbete som kännetecknas av kvalitet och ömsesidighet.

Kulturrådets utgångspunkt är att internationella kulturutbyten, samarbeten och möten är en självklar och nödvändig del i utvecklingen av konsten och kulturen. Också från ett medborgarperspektiv är ett internationellt kultursamarbete nödvändigt. Det handlar om att göra kultur och konst tillgänglig och främja möjligheten för människor i Sverige att få möta konst och kultur från hela världen.

Header logo