Kultur för äldre

Kulturrådets skriftserie 2012:5

Den här skriften visar på de 24 verksamheter som 2011 fick stöd till Kultur för äldre från Kulturrådet. Det är regioner/landsting, kommuner, privata företag och universitet som arbetar systematiskt med kultur i olika former inom vård och omsorg. De flesta har arbetat med kultur för äldre under en längre tid och är på många sätt föregångare inom området.

Skriften har gjorts i förhoppning att inspirera fler inom vård och omsorg att arbeta med det professionella kulturlivet i den dagliga verksamheten. Syftet är också att fler kulturskapare får upp ögonen för ett intressant arbetsfält. Vi vänder oss även till dig som är äldre, som vi hoppas är del av något av det spännande som nu pågår runt om i landet. Att du får fortsätta uppleva hur kultur höjer kvaliteten i livet! De tre reportagen är skrivna av journalisten Cajsa Högberg.

Beställ skriften

Header logo