Idrott och läsning

Ett Dream Team

Hur kan man få idrottande barn och unga att läsa mer på fritiden? Om detta har bland annat Paus – du och en bok handlat. Det är en satsning där Kulturrådet har samarbetat med idrottsrörelsen för att få bibliotek och idrottsföreningar att tillsammans arbeta läsfrämjande med idrottande barn och unga.

Nu har Kulturrådet tillsammans med SISU idrottsutbildarna tagit fram skriften Idrott och Läsning – ett Dream Team. Den innehåller handfasta tips, goda exempel, reportage och mycket annat man kan ha nytta av när man vill kickstarta läsningen.

Ladda ner skriften

IDROTT OCH LÄSNING

Omslag: Idrott och Läsning – ett Dream Team.

Header logo