Handlingsprogram för läsfrämjande

Kulturrådet fick i regleringsbrevet för 2014 i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för läsfrämjande utanför skolan, med utgångspunkt i de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande.

I handlingsprogrammet formulerar Kulturrådet hur myndigheten kommer att arbeta med det utökade uppdraget inom läsfrämjande som innebär att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande verksamhet utanför skolan.

Header logo