Förändringar i kulturpolitikens geografi

Kulturpolitisk forskning #1

I denna rapport presenteras resultaten från ett forskningsprojekt kring vad den pågående regionaliseringen innebär för svensk kulturpolitik, med exempel från Region Skåne och Västra Götalandsregionen. En kommun och ett EU-finansierat kulturprojekt i respektive region har studerats. Genom en jämförande analys av kulturpolitiska strategidokument och intervjuer med kulturpolitiker och tjänstemän på statlig, regional och kommunal nivå, synliggörs olika förhållningssätt till den förstärkta regionala nivån.

Förändringar i kulturpolitikens geografi ingår i Kulturrådets rapportserie Kulturpolitisk forskning. I serien presenteras resultat från projekt som helt eller delvis finansierats med medel från Kulturrådets anslag för forskningsinsatser på kulturområdet.

Header logo