Budgetunderlag 2016-2018

Kulturrådets styrelse lämnade den 1 mars årets budgetunderlag till regeringen. Budgetunderlaget beskriver Kulturrådets analys av ekonomiska behov för delar av kulturlivet de närmaste tre åren. Behov som styrelsen lyfter fram är bland annat ökat stöd till regional kultur och fri scenkonst liksom bättre villkor för konstnärligt skapande.

Ladda ner skriften

Header logo