Årsredogörelse 2008

Kulturrådets skriftserie 2009:2

Årsredogörelse 2008I Kulturrådets årsredogörelse för 2008 ges en heltäckande bild av Kulturrådets arbete under det gångna året. En viktig händelse är det manifest för en reformerad kulturpolitik som Kulturrådets styrelse presenterande under sommaren. En annan är den dialog som under hösten genomfördes med Region Skåne som resulterade i en gemensam avsiktsförklaring mellan Kulturrådet och Region Skåne.

Läs årsredogörelse

Header logo