Bild APAP

Anmälan APAP 2018

Som tidigare år så möjliggör Kulturrådet för svenska professionella aktörer inom scenkonstområdet att delta i en delegation under branschträffen 12-16 januari i New York. Under konferensen så pågår ett antal festivaler, hundratals showcase, föreställningar och seminarier. Kulturrådet arbetar för att synliggöra svensk scenkonst tillsammans med lokala aktörer, Sveriges generalkonsulat i New York och Sveriges  ambassad i Washington DC.

Genom Kulturrådets medlemskap i APAP så kan svenska aktörer delta för en rabatterad avgift.

Delegationens deltagare betalat 50 USD för sitt individuella medlemskap och ytterligare 395 USD för registrering till mässan, detta blir i nuvarande valutakurs cirka 3500 kronor  Anmäl dig genom att skicka namn, titel, organisation, och kontaktuppgifter till elin.norquist@kulturradet.se

Anmälan ska vara Kulturrådet tillhanda senast den 20 november.
 
För att kunna delta i Kulturrådets samordning så måste din organisation eller den du företräder uppbära stöd från Kulturrådet eller Konstnärsnämnden.

Header logo