E-böcker i nationens intresse

Såväl försäljning som biblioteksutlåningen av e-böcker ökar, men litteraturen hänger inte riktigt med i utvecklingen menar Ordfronts Pelle Andersson:
– Om inte litteraturen finns i mobilerna och i paddorna snart kommer förlagen att dö.

Bokmässans första dag avrundades med Kulturrådets seminarium om digitaliseringens möjligheter i ett läsfrämjande arbete. Att dataskärmar har en negativ inverkan på läsförståelse är en myt, slog forskaren Ann Steiner fast.

Däremot kan mediet hämma förmågan att ta till sig längre texter, inte minst eftersom internet präglas av korthuggna texter av olika slag. Tillgången till längre texter i elektroniskt format är idag ingen självklarhet, varken på bibliotek eller hos nätbokhandlare.

Antalet e-bokslån ökar, men det är endast en bråkdel av litteraturutbudet på biblioteken som idag finns tillgängligt som e-böcker, berättar Maria Ekendahl, projektledare på Stockholm stads bibliotek. Även e-boksmarknaden är trög, menar Ann Steiner.

– Det känns inte som om man går in i en bokhandel när man letar e-böcker på nätet, det är för glest mellan titlarna för att intresset ska hållas uppe, lägger Pelle Andersson till.

Ordfront och Stockholm stads bibliotek har inlett ett samarbete där en stor del av förlagets titlar görs tillgängliga för utlåning. Dels för att hitta en utlånings- och ersättningsmodell som bägge parter är nöjda med, dels för att undersöka vilka titlar som lånas mest och hur de kan marknadsföras på bästa sätt. För mindre förlag är biblioteken en viktig arena som vi lever i samverkan med, säger Pelle Andersson. Dessutom kan e-boksutlåningen bidra till att locka ovana läsare till de fysiska biblioteken.

Är vi med e-böckernas hjälp på väg mot en ny läsandets kultur? frågade seminariets moderator Johanna Koljonen.

– Det finns ett nationellt intresse för en sådan utveckling, säger Ann Steiner, vilket inte minst litteraturpropositionen vittnar om.

I Litteraturpropositionen föreslås att Kungliga biblioteket får i uppdrag att inleda ett försöksarbete med att tillgängliggöra e-böcker via den nationella bibliotekskatalogen Libris. Där föreslås även att Kulturrådet under 2014 kommer att fortsätta fördela stöd till digitalisering av förlagens äldre titlar.

Header logo