Seminarium: Varför är det så få kvinnor som är tonsättare?

Det andra seminariet handlade om musikområdet. Sju välinsatta och kvalificerade representanter från musikvärlden deltog och gav en samstämmig bild av hur eftersatt jämställdheten är på musikområdet, särskilt när det gäller tonsättare och dirigenter.

 Musikvärlden är på många sätt uppseendeväckande konservativ. Exempelvis är tolv av tretton nominerade till Nordiska Rådets musikpris 2010 män. Bara strax över en procent av den musik som framförs i Sveriges konserthus är komponerad av en kvinna.

Kvinnliga tonsättare, dirigenter och musiker är färre, hörs mindre och får mindre stöd i alla sammanhang. Det gäller alltifrån Musikaliska Akademins stipendieutdelning till populärmusikområdet.

Elle-Kari Höjeberg, kanalchef P 2 och Anna-Karin Larsson, redaktionschef SR Musik beskrev hur de satt på den högtidliga dagen på Musikaliska Akademin och frågade sig varför ingenting har hänt på jämställdhetsområdet.

– Nästa år kommer P2 att prioritera orkestrar som spelar kvinnliga tonsättare, lovade Elle-Kari Höjeberg. Om valet står mellan en man och en kvinna som är lika bra så kommer jag att välja kvinnan.

Anna-Karin Larsson berättade att musikradion ska dubblera antalet medverkande kvinnor nästa år. Detta inte bara för tonsättarnas skull utan även för publiken.

– För mig är jämställdhetsfrågor i första hand kvalitetsfrågor, säger Johannes Johansson, rektor på Kungliga Musikhögskolan. Det är viktigt att hitta en gemensam plattform för forskning på området. Han berättade om forskning som visar att andelen kvinnliga tonsättare på 1800-talet var större än idag.

– Det krävs att vi bestämmer oss för frågan och sätter upp tydliga mål, sa Richard Gateau, orkesterchef, Västerås Sinfonietta.

Header logo