Lesbiska livsöden på turnerande museum

Myter och Verkligheter heter ett nyligen startat projekt av föreningen Lesbisk Makt, finansierat av Postkodlotteriet. Genom insamling av berättelser och material, ett turnerande museum och utbildning av museipersonal lyfts HBTQ-personers historia fram.

Fokus ligger på lesbiska berättelser från Norrland, eftersom dessa historier har synliggjorts i mindre grad än homosexuella mäns och berättelserna från norra Sverige är än mer sällsynta än de från södra Sverige.

Parallellt med researcharbetet i arkiven arrangeras lesbiska sällskapsmiddagar och insamlingslabb, där lesbiska från de norrländska länen deltar för att bidra med material, diskutera lesbisk historia, göra urval och på så sätt få makt över sin egen historieskrivning. Ett antal konstnärer ska involveras i projektet för att utforska hur konsten, fiktionen och myten kan användas för att ifrågasätta och fylla i luckorna i historieskrivningen.

Projektet samarbetar med museer runtom i Norrland för att kunna ta del av arkivmaterial och lokalhistorisk kompetens, men också för att utbilda personalen i normkritiska perspektiv. Resultatet av research-, insamlings- och det konstnärliga arbetet kommer sedan mynna ut i ett turnerande museum som besöker en mängd olika platser i Norrland. Projektet avslutas i maj 2018.

Läs mer på Lesbisk Makts webbplats.

Fakta om Postkodlotteriet

Svenska PostkodLotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer. Kulturstiftelsens målsättning är att verka i linje med den visionen och gör detta genom att stödja kulturprojekt som aktivt främjar en positiv samhällsutveckling genom konkreta insatser.

Kulturstiftelsen ger uteslutande finansiellt stöd till allmännyttiga verksamheter, i form av projekt, som drivs av ideella föreningar eller stiftelser. Projekten ska varaktigt verka för att främja samarbete över gränser, såväl nationella som sociala och kulturella, eller verka för folkbildning om kulturarv genom kulturella uttryck och former.

Läs mer om Postkodlotteriets kulturstiftelse och deras projekt

Header logo