Transpersoners levnadsvillkor utreds

Tidigare förbundsordförande Ulrika Westerlund har utsetts till särskild utredare i utredningen Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner. Utredaren ska göra en bred kartläggning av transpersoners villkor och situation i samhället.

Ulrika Westerlund var förbundsordförande för RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) mellan 2010 och 2016.

- Den här utredningen är ett av flera viktiga steg som regeringen tar för att stärka transpersoners ställning och rättigheter, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Flertalet rapporter visar att transpersoner i Sverige har sämre levnadsvillkor än befolkningen som helhet, till följd av samhällets transfobi. Denna utsatthet begränsar såväl vardagsmobilitet och livsutrymme som tillgång till grundläggande tjänster. Utredaren ska redovisa uppdraget senast den 31 oktober 2017.

Header logo