Norra Sverige fortsätter satsa strategiskt

Det treåriga samverkansprojektet Hbtq och normkritisk kompetens går nu in på andra året. Samtliga medverkande regioner har stärkt hbtq-perspektivet. Insatser har gjorts för att öka medvetenheten om hbtq bland både tjänstepersoner och politiker.

2015 påbörjade Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Landstinget i Västernorrland och Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet projektet Hbtq och normkritisk kompetens.

Under första året intervjuades tjänstepersoner och politiker om hur de jobbar med hbtq-perspektivet. Resultatet av intervjuerna fick ligga till grund för den utbildningsdag som hölls i Umeå i juni 2016. Under utbildningsdagen medverkade personer från de regionala kulturenheterna samt fullmäktigeledamöter.

På utbildningsdagen diskuterades begrepp och ord. Samtal varvades med föreläsningar om praktiskt genomförande och regional tillväxt, berättar projektledaren Bella Lawson:

- Enkäten efteråt visade på positivt gensvar. Uppslutningen var bra. År två, planerar vi bjuda in kulturinstitutionerna och konsulenterna.

Till projektet finns en expertgrupp knuten bestående av personer som identifierar sig som hbtq-personer. De har en bred kompetens och expertkunskap inom området och Bella Lawsson understryker vikten av att ha en expertgrupp knuten till projektet.

Metodmässigt kommer projektets upplägg år två och tre likna det första. Under 2017 ligger fokus på de kulturinstitutioner och kulturbolag som är kopplade till regionförbundet/landstinget i de tre länen.  Målgrupp för sista året är det fria kulturlivet.

Bella Lawson berättar att hbtq-perspektivet numer blivit tydligare i regionernas kulturplaner och att det haft stor betydelse att få in perspektivet. I Jämtland/Härjedalen har hbtq också blivit en stående punkt på alla möten.

- Jag tror projektet har medvetandegjort frågorna och de hålls levande, till exempel på arbetsplatsträffar och nämndsammanträden, säger Bella Lawson.

De tre regionernas projekt delfinansieras av Kulturrådet. Projektet har redan givit ringar på vattnet. Länsbiblioteket i Västerbotten har anställt en person för att påbörja en förstudie om hur folkbiblioteken kan arbeta med hbtq-perspektivet. Inspiration kommer hämtas från regnbågshyllan vid Umeå Stadsbibliotek.

Header logo