Boekstart i Nederländerna – Bebisar älskar böcker!

Boekstart är ett program som vill främja läsning för de allra minsta barnen och som vill att föräldrar och barn tillsammans ska njuta av böcker. Programmet riktar sig till de som kan förmedla böckerna till barnen: föräldrar, BVC-personal, förskolepersonal och bibliotekspersonal.

Boekstart har utvecklats av stiftelsen Stichting Lezen och Kungliga Biblioteket och finansieras av Utbildningsdepartementet. Stichting Lezen skapades 1988 av de nederländska bokhandlar- förläggar- och biblioteksföreningarna och mottar statligt stöd.

Boekstart för bebisar vill uppnå:

 • Att föräldrar och bebisar delar upplevelsen med böcker
 • Att Boekstart är för varje bebis
 • Ett nära samarbete mellan barnavårdscentralen, bibliotek, förskola och föräldrar

Boekstart började 2008 på sex bibliotek i södra Holland, 2015 deltar nästan alla nederländska folkbibliotek. Boekstart är en integrerad del av den kontinuerliga läslinje (0–18 år) som förespråkar att varje barn ska möta värdefull litteratur som passar till olika levnadsfaser inom och utanför skolan. Boekstart är det första steget på läslinjen. Bibliotek har en central roll och har samarbeten med barnvårdcentralen, kommunen och förskolor.

Hur går det till?

 • Kommunen skickar ut ett brev till alla nyblivna föräldrar med ett Boekstart-presentkort.
 • Alla barn som får ett lånekort får samtidigt en Boekstart-koffert med två böcker 
 • Biblioteket informerar om Boekstart och visar Boekstarts-hörnan på biblioteket
 • Biblioteket organiserar regelbundet aktiviteter för Boekstarts-föräldrar
 • Barnavårdscentralen berättar om Boekstart vid sjumånaderskontrollen
 • Biblioteket ansvarar för en Boekstarts-hörna i barnavårdscentralernas väntrum
 • Biblioteken ansvarar för en Boekstarts-hörna på förskolor i kommunen
 • Biblioteken informerar förskolepedagoger om Boekstart

Boekstart på förskola är en utvidgning av programmet. 2015 har 63 % av folkbiblioteken ett nära samarbete med 800 förskolor (13 %).
Målsättningen för Boekstart på förskola är att barn mellan 0–4, föräldrar och pedagoger möts av böcker och ser vikten av högläsning.

www.boekstart.nl ges boktips, information till föräldrar, förskolepersonal, barnvårdspersonal och bibliotek. Fyra gånger om året publiceras den digitala tidskriften Boekstart voor jou! (Bokstart för dig!) med boktips, information om forskning, högläsning och multimedia. Det finns länkar till film, bakgrundsinformation och inspirerande webbsidor.

Header logo