Verksamhetsbidrag och bidrag till förvärv av konst

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Bygdegårdarnas Riksförbund, verksamhetsbidrag, 850 000
Folkets Hus och Parker, inklusive medel till konstnärlig gestaltning, 10 375 000
Riksföreningen Våra Gårdar, verksamhetsbidrag, 425 000
Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté, förvärv av konst, 1 075 000

Samtliga sökande
Bygdegårdarnas Riksförbund
Folkets Hus och Parker
Riksföreningen Våra Gårdar
Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté

Header logo