Utvecklingsbidrag Stockholms län

Fördelning av utvecklingsbidrag till länsbibliotek, regionala museer, regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner i Stockholms län

Första fördelningen.

 

Beviljade ansökningar
Cirkör AB, Cirkör Lab-internationell konstnärlig utvecklingsmiljö för nycirkus, 600 000
Folkoperan AB, Opera Showroom, 500 000
Regionbibliotek Stockholm, Bokcirklar.se - Läsarnas virtuella mötesrum, 300 000
Stockholms stadsmuseum, Lyhört/Tema Hemmet/Social hållbarhet och det angelägna museet, 400 000

Samtliga ansökningar
Cirkör AB, Cirkör Lab-internationell konstnärlig utvecklingsmiljö för nycirkus
Folkoperan AB, Opera Showroom
Regionbibliotek Stockholm, Bokcirklar.se - Läsarnas virtuella mötesrum
Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Musikaliska - nya samverkansmodeller för länets musikliv 2013 - 2016
Stockholms stadsmuseum, Lyhört/Tema Hemmet/Social hållbarhet och det angelägna museet

Header logo