Utvecklingsbidrag Stockholms län

Utvecklingsbidrag till länsbibliotek, regionala museer, regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner i Stockholms län 2013.

Beviljade ansökningar (och samtliga ansökningar).

Andra fördelningen.

 

Stockholms stadsmuseum, NODEM Stockholm 2013, 150 000, Stockholm
Stockholms Stadsteater AB, Dansens intåg på institutionen, 1 100 000, Stockholm

Header logo