Utvecklingsbidrag

Andra fördelningen av utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet inom ramen för kultursamverkansmodellen 2013.

Andra fördelningen.

 

Beviljade ansökningar, belopp i kronor
Kultur i länet, Landstinget i Uppsala län, Litteraturcentrum i Uppsala stad och län, 350 000, Uppsala län
Uppsala stadsteater AB, Dramatik av barn & unga, 300 000, Uppsala län
Sörmlands museum, Kulturarv och språk ett integrationsprojekt med slöjden och hantverket som grund, 200 000, Södermanlands län
Regionförbundet Östsam, Dans i Öst, 600 000, Östergötlands län
Stiftelsen Östergötlands Länsteater - ung scen/öst, Fri Feministisk Scenkonstsamling, FFS, 300 000, Östergötlands län
Stiftelsen Östergötlands Länsteater - ung scen/öst, ung scen/akademi, 450 000, Östergötlands län
Östergötlands museum, Den långa resan, 300 000, Östergötlands län
Landstinget i Jönköpings län, Vandalorum/Konstpedagogiskt centrum, 750 000, Jönköpings län
Regionförbundet södra Småland, Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014, 750 000, Kronobergs län
Kalmar Konstmuseum, Nationell arkiv- och forskningssamverkan inom design, konsthantverk, arkitektur, 500 000, Kalmar län
Kalmar läns museum, Tillämpat kulturarv, Universitet och länsmuseum för regional utveckling, 400 000, Kalmar län
Malmö Museer, Immigrantkvinnors liv och arbete, 310 000, Skåne län
Musik i Syd, Högkvalitativa inspelningar för barn och unga, 300 000, Skåne län
Musik i Syd, DIGITALA SCENER, 580 000, Skåne län
Region Skåne, Infrastruktur bildkonst: en samlande resursplattform för bild och formkonsten, 700 000, Skåne län
Region Skåne, Barnens Bästa Biennal, 570 000, Skåne län
Region Halland, Kulturresidens-platser för möten inom professionellt skapande, 1 150 000, Hallands län
Region Halland, Nationell Samproduktionsmodell Dansnät Sverige, 200 000, Hallands län
Region Halland, Regionbiblioteket, Fördjupad syn på skönlitteratur på svenska bibliotek: Metodutvecklingsdel, 270 000, Hallands län
Göteborgs Symfoniker AB, Presentation av och turné med Herbert Blomstedt, 300 000, Västra Götalands län
Kultur i Väst, FilmCloud Nod, 300 000, Västra Götalands län
Kultur i Väst, Utvecklingscentrum för ny musik och ljudkonst / Centrum för Publikutveckling, 600 000, Västra Götalands län
Västra Götalandsregionen/Västarvet, Historiens skuggor, 150 000, Västra Götalands län
Västra Götalandsregionen/Västarvet, Utvärdering av verksamhet om och med resandefolket 2004-2013, 100 000, Västra Götalands län
Örebro läns museum, Att störa homogenitet, 400 000, Örebro län
Örebro länsteater, Delaktighet och Teater (DoT) Örebro nationellt nav för teckenspråkig scenkonst, 750 000, Örebro län
Region Västerbotten, Turnéstöd för Norrscen - Mer till fler, 700 000, Västerbottens län
Region Västerbotten, Bild och form i Västerbotten, 700 000, Västerbottens län
Västerbottens museum, EcoLocal in a Global World - en glesbygdsdokumentation, 500 000, Västerbottens län
Västerbottensteatern AB, Västerbottensteatern - Europas ledande berättarteater, 500 000, Västerbottens län
Norrbottens läns landsting, Litteraturresurscentrum Norrbotten -steg 1, 300 000, Norrbottens län
Norrbottensteatern, Förprojektering Ung Scen Norr, 500 000, Norrbottens län

Samtliga ansökningar
Kultur i länet, Landstinget i Uppsala län, Litteraturcentrum i Uppsala stad och län, Uppsala län
Uppsala stadsteater AB, Dramatik av barn & unga, Uppsala län
Uppsala stadsteater AB, Den svenska demokratins historia, Uppsala län
Sörmlands museum, Kulturarv och språk ett integrationsprojekt med slöjden och hantverket som grund, Södermanlands län
Norrköpings Symfoniorkester, Sagan om Hion, Östergötlands län
Regionförbundet Östsam, Dans i Öst, Östergötlands län
Stiftelsen Östergötlands Länsteater - ung scen/öst, Fri Feministisk Scenkonstsamling, FFS, Östergötlands län
Stiftelsen Östergötlands Länsteater - ung scen/öst, ung scen/akademi, Östergötlands län
Östergötlands museum, Livskvaliet här & nu - för personer med demensdiagnos och deras anhöriga, Östergötlands län
Östergötlands museum, Den långa resan, Östergötlands län
Landstinget i Jönköpings län, Vandalorum/Konstpedagogiskt centrum, Jönköpings län
Musica Vitae/Musik i Syd, Babushka, Kronobergs län
Musica Vitae/Musik i Syd, Digitalisering Svansjön - Robocygne och Arrival Cities, Kronobergs län
Regionförbundet södra Småland, Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014, Kronobergs län
Sven och Ann Margret Ljungbergs stiftelse(Ljungbergmuseet), Jubileumsår 15/12 2013-15/12 2014. Sven Ljungberg 100 år, Kronobergs län
Kalmar Konstmuseum, Nationell arkiv- och forskningssamverkan inom design, konsthantverk, arkitektur, Kalmar län
Kalmar läns museum, Tillämpat kulturarv, Universitet och länsmuseum för regional utveckling, Kalmar län
Kalmar läns museum, Spirande mötesplats, Kalmar län
Regionförbundet i Kalmar län, Hälsa och kultur i Kalmar län, Kalmar län
Sättra Kulturbox, Mittlandsskogen i min bakgård, Kalmar län
Konstfrämjandet Skåne, Konstrum, Skåne län
Kultur Skåne, Region Skåne, Barnens Bästa Biennal (tidigare konstens vecka - barn och unga) , Skåne län
Malmö Museer, Immigrantkvinnors liv och arbete, Skåne län
Musik i Syd, Vieneta, Skåne län
Musik i Syd, Högkvalitativa inspelningar för barn och unga, Skåne län
Musik i Syd, DIGITALA SCENER, Skåne län
Region Skåne, Infrastruktur bildkonst: en samlande resursplattform för bild och formkonsten , Skåne län
Skånes Hemslöjdsförbund, Framtiden för Hemslöjdens samlingar - en förstudie, Skåne län
Kulturmiljö Halland, Stiftelsen Hallands länsmuseer, Lokala kultur-ledda hållbara och inkluderande utvecklingsprogram, Hallands län
Region Halland, Kulturresidens-platser för möten inom professionellt skapande, Hallands län
Region Halland, Nationell Samproduktionsmodell Dansnät Sverige, Hallands län
Region Halland, Regionbiblioteket, Fördjupad syn på skönlitteratur på svenska bibliotek: Metodutvecklingsdel, Hallands län
Göteborgs Naturhistoriska Museum, Västarvet, Malmska valen – en videowalk, Västra Götalands län
Konstepidemin, Sweden West International Residency Program SWIRP, Västra Götalands län
Kultur i Väst, FilmCloud Nod, Västra Götalands län
Kultur i Väst, MIN HISTORIA - kunskapande och samverkan genom modern teknik, Västra Götalands län
Kultur i Väst, Utvecklingscentrum för ny musik och ljudkonst/Centrum för Publikutveckling, Västra Götalands län
Riksteatern Väst, Stor scenkonst för små orter, Västra Götalands län
Röhsska museet, Internationell konferens kring designmuseerna och svåra frågor., Västra Götalands län
Story architect, Collaboratory, Västra Götalands län
Vara Konserthus, Vara Konserthus Digitala Sändningar, Västra Götalands län
Göteborgs Symfoniker AB, Presentation av och turné med Herbert Blomstedt, Västra Götalands län
Västra Götalandsregionen/Västarvet, Historiens skuggor, Västra Götalands län
Västra Götalandsregionen/Västarvet, Utvärdering av verksamhet om och med resandefolket 2004-2013, Västra Götalands län
Riksteatern Värmland, Berättelser på Hemvägen, Värmlands län
Värmlands Museum, Museer i Värmland - kulturarv i samverkan, Värmlands län
Ideella kulturföreningen Cirkustältet, Bolanders skor – ett pilotprojekt för metod, utveckling och samverkan, Örebro län
Örebro läns museum, Att störa homogenitet, Örebro län
Örebro länsteater, Delaktighet och Teater (DoT) Örebro nationellt nav för teckenspråkig scenkonst, Örebro län
Landstinget Västmanland, Barn- och ungdomsteatercentrum i Västmanland, Västmanlands län
Dalateatern, Stiftelsen länsteatern i Dalarna, Regional Digital, Dalarnas län
Landstinget Gävleborg, Nya tider - nytt arrangörskap, Gävleborgs län
Landstinget Västernorrland, Volym 4.0 /Konsttidningen på nätet, Västernorrlands län
Jamtli, Volontär-Aktiviteter för Tredje åldern, Jämtlands län
Jamtli, Levande historia för alla, Jämtlands län
Region Västerbotten, Turnéstöd för Norrscen - Mer till fler, Västerbottens län
Region Västerbotten, Bild och form i Västerbotten, Västerbottens län
Västerbottens museum, EcoLocal in a Global World - en glesbygdsdokumentation, Västerbottens län
Västerbottensteatern AB, Västerbottensteatern - Europas ledande berättarteater, Västerbottens län
Norrbottens läns landsting, Litteraturresurscentrum Norrbotten -steg 1, Norrbottens län
Norrbottens läns landsting, Div Kultur- och utbildning, Förstudie och arkitekturprojektering av Konsthall Tornedalen, Norrbottens län
Norrbottensteatern, Förprojektering Ung Scen Norr, Norrbottens län

Header logo