Skådebaneverksamhet

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Nya Skådebanan i Östergötland, 365 000
Riksskådebanan, 700 000
Skådebanan i Dalarna, 195 000
Skådebanan i Jönköpings län, 160 000
Skådebanan Norrbotten, 220 000
Skådebanan södra regionen, 270 000
Skådebanan Västmanland, 185 000
Skådebanan Västra Götaland AB, 405 000

Samtliga sökande
Nya Skådebanan i Östergötland
Riksskådebanan
Skådebanan i Dalarna
Skådebanan i Jönköpings län
Skådebanan Norrbotten
Skådebanan södra regionen
Skådebanan Västmanland
Skådebanan Västra Götaland AB

Header logo