Samarbetsbidrag, internationell kulturverksamhet

Andra fördelningen

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor

Bild
Performing Pictures, Kroatien, Makedonien, Albanien, 100 000
R A K E T A, Ryssland, 125 000
Verkligheten, samarbete med Lettland och Finland, 200 000

Teater
Circus Arts, Spanien, Norge,Island, Finland, Danmark, Grönland, 150 000

Konstövergripandeområde
ArtAgent, Albanien, Makedonien, Kroatien, 100 000
Stora Teatern, Beirut & Beyond - turnerande kultur & musikfestival till Stora Teatern, 100 000

Samtliga ansökningar

Bild
c/o konst, Sverige, Finland, Estland, Island
Figurteater Kompaniet, Sverige
Mahoyo, Sydafrika
Moderna Museet Malmö, Sverige, Danmark, Finland, Polen, Estland, Lettland, Litauen
NYTEKS (Nya Tekniker för Keramisk Skulptur), Sverige
Performing Pictures, Kroatien, Makedonien, Albanien
R A K E T A, Ryssland
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, Sverige
Svenska Shiborisällskapet, Japan
Verkligheten, samarbete med Lettland och Finland

Dans
Dans i Nord, Norge och Finland
Dansbyrån i Göteborg Ek. För., Sverige, Island, Spanien
Scenkonst Västernorrland AB, Norrdans, Spanien, Storbritannien
Teatermaskinen, Tyskland

Musik
Den Stora Vilan/Sammal, Finland
Firma Shahlai, Rebaz Duo, Sverige/Turkiet/Kurdistan
Föreningen för mixkultur, Sverige
Galleri Strömsbruks Ek. Förening, Island, Norge, Finland, Danmark via utsändningar
konvoj:art, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Litauen och Estland
Music Generators, South Africa
Musik i Syd/Ensemble Mare Balticum, Estland, Lettland, Litauen, Finland, Sverige och Danmark
Musik i Syd, England, TBA
Re:Orient, Libanon - Sverige
Umeå Kulturförening Humlan, Popkryssning, Finland

Teater
ASTRUD, Stå! Gerillan, Spanien/Sverige
Circus Arts, Spanien, Norge, Island, Finland, Danmark, Grönland
Föreningen för nyskriven dramatik, Norge, Finland och Danmark
Guacho scenkonst & teater ek.för., Slovenien, Polen, Belgien, Kroatien
Göteborgs Dramatiska Teater, USA
Martin Mutter Produktion Ek För, Island, Sverige, Danmark
Skogen, Danmark, Tyskland
Stora Teatern, Sverige/Kanada
Teater Skata, Indien
Teater Sláva, Sverige, Slovenien

Konstområdesövergripande
ArtAgent, Albanien, Makedonien, Kroatien
FSBK - Förening för svensk och brasiliansk kultur, Brasilien
Njutafilms/Monsters of Film, Sverige
Stora Teatern, Beirut & Beyond - turnerande kultur & musikfestival till Stora Teatern, Norge
Svenska Teaterkritikers förening, Norge och Danmark

Header logo