Samarbetsprojekt, Internationell kulturverksamhet

Tredje fördelningen

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor

Musik

Re:Orient, Babel/Ashkenaz: Väst möter Öst inom den judiska musiken, Sverige, 100 000

Teater
Bananteatern, Colour Correction, Indien, 120 000
Lundahl & Seitl, Proscenium, Belgien, 80 000
Stockholms Improvisationsteater, Should I stay or should I go, Tyskland, 100 000
Subtopia, Subcase 2014: Internationell nordisk cirkusmässa, Sverige, 150 000

Bild- och form
Experiments in Cross-Cultural Practices, Artefact: from fetish to commodity #1, Mali, 150 000
Botkyrka konsthall, Cultivate! Botkyrka and False Bay Bush Camp, Sydafrika, 80 000
Svenska Shiborisällskapet, Plenitude - Contemporary Shibori from Sweden and Japan, Japan, 50 000

Samtliga sökande

Re:Orient, Moriska Paviljongen, Sverige
REbaroque/Föreningen Stockholms Barockorkester, Sydafrika
The New Tango trio, Argentina
Asa Elisabeth Hagberg Art Consultancy, Italien
Hip-Hop Playground, Hip, Frankrike, Tyskland
Rörelsen-koreografer i Skåne, Japan
Svenska Kung Fu och Wushuförbundet, Kina
Story architect, USA
Marie Andersson Södernöjen, Kenya
Fredrik Carlquist Quintet, Spanien
MADEse AB, USA
Makandire-Ariane Together As One, Zimbabwe

 

Header logo