Beviljat litteraturstöd

Arbetsgruppen för stöd till facklitteratur
Möte den 6 november 2013

Titel: Winston. Churchill och den brittiska världsordningens slut
Författare: Nordin, Svante
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
 
Titel: Fallna kvinnor - När samhällets bottensats skulle lära sig veta hut
Författare: Dahlgren, Eva F
Utgivare: Bokförlaget Forum
 
Titel: En anständig individualism
Författare: Björkman, Stefan
Utgivare: Carlsson Bokförlag
 
Titel: Ett namn skrivet i vatten
Författare: Lindgren, Carl
Utgivare: Carlsson Bokförlag
 
Titel: Demokratins tidsålder. Politiska idéer i 1900-talets Europa
Författare: Müller, Jan-Werner
Översättare: Retzlaff, Joachim
Utgivare: Daidalos
 
Titel: Vara och tid
Författare: Heidegger, Martin
Översättare: Jakobsson, Jim
Utgivare: Daidalos
 
Titel: Stalingradprotokollen
Författare: Hellbeck, Jochen
Översättare: Björkegren, Hans (ryska); Retzlaff, Joachim (tyska)
Utgivare: Ersatz
 
Titel: Begravda i himlen
Författare: Zuckerman, Amanda; Padoan, Amanda
Översättare: Gyllenhak, Ulf
Utgivare: Forma Books AB, Ica Bokförlag
 
Titel: Njutning - Berättelser om kärlek, känslor och kemi
Författare: Ellervik, Ulf
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
 
Titel: Som jag minns det
Författare: Gorbatjov, Michail
Översättare: Skott, Staffan
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
 
Titel: Himlens allmänna naturhistoria och teori
Författare: Kant, Immanuel
Översättare: Welin, Gunnar
Utgivare: Gidlunds förlag
 
Titel: Dolda innovationer. Textila produkter och ny teknik under 1800-talet
Författare: Nyberg, Klas; Lundqvist, Pia (red)
Utgivare: Heimdahls Information AB
 
Titel: Ryska revolutionen 1900-1927
Författare: Service, Robert
Översättare: Green, Claes Göran 
Utgivare: Historiska Media
 
Titel: Seger 
Författare: Hirshman, Linda
Översättare: Sjöström, Hans O.
Utgivare: Karneval förlag
 
Titel: Myten om den muslimska flodvågen
Författare: Saunders, Doug
Översättare: Ohlsson, Lars
Utgivare: Karneval förlag
 
Titel: Bonobon och tio guds bud
Författare: de Waal, Frans
Översättare: Helms, Elisabeth
Utgivare: Karneval förlag
Illustratör: de Waal, Frans
 
Titel: Predikande kvinnor och gråtande män. Frälsningsarmén i Sverige 1881-1921. 
Författare: Lundin, Johan A. 
Utgivare: Kira förlag
 
Titel: Kina med tio ord
Författare: Hua, Yu
Översättare: Gustafsson Chen, Anna
Utgivare: Natur och Kultur
 
Titel: De förlorade barnen
Författare: Mikkelsen, Jens; Wagner, Katia
Utgivare: Natur och Kultur
 
Titel: Att störa homogenitet
Författare: Furumark, Anna (red.)
Utgivare: Nordic Academic Press
 
Titel: Från tysk höst till tysk vår
Författare: Rosengren, Henrik
Utgivare: Nordic Academic Press

Titel: Smutsiga miljarder - den svenska gruvboomens baksida
Författare: Müller, Arne
Utgivare: Ord & Visor Förlag
 
Titel: Renskötarkvinnor och livet i de sista rajderna
Författare: Ryd, Lilian
Utgivare: Ord & Visor Förlag
 
Titel: Det förkastade judefolket
Författare: Carlsson, Leif
Utgivare: Sekel Bokförlag
 
Titel: Svensk Antiziganism
Författare: Selling, Jan
Utgivare: Sekel Bokförlag
 
Titel: Känsla för kor
Författare: Ott, Martin
Översättare: Andersson, Bengt
Utgivare: Stiftelsen Balders Förlag
Illustratör: Rohner, Philipp
 
Titel: Vita rockar och bruna skjortor, Nazimedicin och läkare på flykt
Författare: Högberg, Ulf
Utgivare: Universus Press
 
Titel: Samlade skrifter Band 8: Sena skrifter
Författare: Nietzsche, Friedrich
Översättare: T. H. Brobjer, P. Handberg, J. Jakobsson, I. Johansson, J. Flemberg
Utgivare: Östlings Bokförlag Symposion AB

Header logo