Beviljat litteraturstöd

Arbetsgruppen för stöd till facklitteratur
Möte den 13 juni 2013

Titel: En marsch mot avgrunden
Författare: Möller, Tommy; Silberstein, Margit
Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Titel: Wilhelm Peterson-Berger – tondiktare och kritiker
Författare: Karlsson, Henrik
Utgivare: Artos & Norma bokförlag
 
Titel: Ett krig här och nu
Författare: Agrell, Wilhelm
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
 
Titel: Dödsorsak Ogaden
Författare: von Rosen, Heli
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
 
Titel: Botaniska bilder till allmänheten. Om utgivningen av Carl Lindmans Bilder ur Nordens flora
Författare: Törnvall, Gunilla
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
 
Titel: Världsarv - Människans mästerverk
Författare: Hanneberg, Peter
Utgivare: Bokförlaget Max Ström
 
Titel: Jord luft vatten eld
Författare: Gahm, Gösta; Kristoferson, Lars
Utgivare: Carlsson Bokförlag
 
Titel: Boerna – Hjältarna som blev skurkar
Författare: Rosenblad, Jan-Gunnar; Söderholm, Gundel
Utgivare: Carlsson Bokförlag
 
Titel: Tryggare kan flera vara
Författare: Salomonsson, Björn
Utgivare: Carlsson Bokförlag
 
Titel: Vansinnets diagnoser
Författare: Hildebrand Karlén, Malin
Utgivare: Carlsson Bokförlag
 
Titel: När världen blev kristen 312 - 394
Författare: Veyne, Paul
Utgivare: Daidalos
Illustratör: Gustafsson, Eva-Carin
 
Titel: Fåglar i svensk folklig tradition
Författare: Svanberg, Ingvar
Utgivare: Dialogos Förlag AB
 
Titel: Mystik och andlighet. Kritiska perspektiv
Författare: Sorgenfrei, Simon (red.)
Utgivare: Dialogos Förlag AB
 
Titel: En korrespondents bekännelser
Författare: Savic, Vladislav
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
 
Titel: Kort om den vetenskapliga revolutionen
Författare: Principe, Lawrence M.
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
Illustratör: Olofsson, Björn
 
Titel: Det medeltida Stockholm
Författare: Regner, Elisabet
Utgivare: Historiska Media
 
Titel: Fyra dagar i april
Författare: Alkarp, Magnus
Utgivare: Historiska Media
 
Titel: Den arabiska våren
Författare: Fazlhashemi, Mohammad
Utgivare: Historiska Media
 
Titel: Lova att du kommer tillbaka
Författare: Figes, Orlando
Utgivare: Historiska Media
Illustratör: Green, Claes Göran
 
Titel: När lojaliteten prövas - om Israel och svensk-judisk identitet
Författare: Carlberg, Anders
Utgivare: Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB
 
Titel: Amistad
Författare: Rediker, Marcus
Utgivare: Karneval förlag
Illustratör: Ohlsson, Lars
 
Titel: Information till döds? : om konsten att leva i ett informationssamhälle
Författare: Johnson, Clay A.
Utgivare: Lindskog Förlag
Illustratör: Zeylon Brage, Rikard
 
Titel: Välkommen hem Mr Swanson
Författare: Wallengren, Ann-Kristin 
Utgivare: Nordic Academic Press
 
Titel: Förbannelsen 
Författare: Åsheden, Ann-Marie
Utgivare: Norstedts Förlag AB

Titel: Drömmens resa
Författare: Bathaee, Tayfour
Utgivare: NZbokart center

Titel: Eurokrisen
Författare: De Vylder, Stefan
Utgivare: Ordfront
 
Titel: Amerikansk höst
Författare: Werne, Kent
Utgivare: Ordfront
 
Titel: Miljöetik
Författare: Salwén, Håkan
Utgivare: Stiftelsen Bokförlaget Thales

Titel: Homo patologicus: Medicinska diagnoser i vår tid
Författare: Svenaeus, Fredrik
Utgivare: Tankekraft förlag
 
Titel: Landskapsdjur - en resa genom Sverige
Författare: Roos, Anna 
Översättare: Johansson, Kenneth (foto)
Utgivare: Votum Förlag
 
Titel: Glaciärer 
Författare: Holmlund, Per
Utgivare: Votum Förlag
 
Titel: Bäste Herrn, låt mig få leva
Författare: Safir, Max; Wymark, Ewa (medförf.)
Utgivare: XP Media

Header logo