Beviljat litteraturstöd

Arbetsgruppen för stöd till facklitteratur
Möte den 4 februari 2013

Titel: KRIS - texter om den europeiska krisen
Författare: Afrodite Maria Tziantzi, Alberto Olmos, Patricia Portela, Giorgio Vasta
Översättare: Stefan Lindgren, Annakarin Thorburn, Ulla Gabrielsson, Sanna Dager
Utgivare: Astor förlag AB

Titel: Drottningen och filosofen
Författare: Svante Nordin
Utgivare: Bokförlaget Atlantis  
 
Titel: Jag har mina känslor och mitt förstånd
Författare: Eli Göndör
Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Titel: Vardagslivets politik
Författare: Asef Bayat
Översättare: Henrik Gundenäs
Utgivare: Bokförlaget Atlas

Titel: Ett liv efter födelsen
Författare: Ulf I. Eriksson
Utgivare: Bokförlaget Vesper 

Titel: Berörd – plats, kropp och ting i fenomenologisk kulturanalys
Författare: Jonas Frykman
Utgivare: Carlsson Bokförlag

Titel: Rikskuratorn – omhändertagandet av de neurosedynskadade barnen 1962-1970
Författare: Inga-Maj Juhlin
Utgivare: Carlsson Bokförlag

Titel: Hitler für alle – Populärkulturella perspektiv på Nazityskland, andra världskriget och Förintelsen
Författare: Eva Kingsepp, Tanja Schult (red.)
Utgivare: Carlsson Bokförlag

Titel: Språkfilosofiska texter
Författare: Walter Benjamin
Översättare: Lars Bjurman
Utgivare: Daidalos

Titel: Skuld. De första 5 000 åren
Författare: David Graeber
Översättare: Joel Nordqvist
Utgivare: Daidalos

Titel: Ett sekel av syndikalism. Sveriges Arbetares Centralorganisation 1910-2010
Författare: Kristina Boréus, Ann Ighe, Maria Karlsson, Rikard Warlenius (red.)
Utgivare: Federativs Förlag

Titel: Tankar som ändrar allt
Författare: Sören Holst
Utgivare: Fri Tanke förlag AB

Titel: Stamceller
Författare: Jonathan Slack 
Översättare: Anna Holmqvist 
Utgivare: Fri Tanke förlag AB

Titel: Dödshjälp
Författare: L.W. Sumner 
Översättare: Anna Holmqvist 
Utgivare: Fri Tanke förlag AB 

Titel: Risk
Författare: Baruch Fischhoff, John Kadvany 
Översättare: Roland Poirer Martinson 
Utgivare: Fri Tanke förlag AB 

Titel: Indiens historia
Författare: Sören Wibeck 
Utgivare: Historiska Media

Titel: Margaret Thatcher
Författare: Gunnela Björk 
Utgivare: Historiska Media
 
Titel: Pakistan vid avgrundens rand
Författare: Ahmed Rashid
Översättare: Emeli André 
Utgivare: Leopard Förlag  

Titel: Rädslans filosofi
Författare: Lars Fr. H Svendsen 
Översättare: Jimmy Ginsby 
Utgivare: Lindelöws Bokförlag
 
Titel: Den dag jag blir fri: En bok om Katarina Taikon
Författare: Lawen Mohtadi 
Utgivare: Natur och Kultur

Titel: Änglastaden. Berättelser från Beslan
Författare: Erika Fatland 
Översättare: Cajsa Mitchell
Utgivare: Norstedts Förlag 
 
Titel: Mörkermannen
Författare: Willi Winkler
Översättare: Karin Andrae 
Utgivare: Norstedts Förlag

Titel: Solidaritetens många ansikten
Författare: Bernt Schiller (red.)
Utgivare: Premiss förlag/ Arenagruppen

Titel: Tolerans – Hur man lär sig leva med dem man hatar
Författare: Thomas Bredsdorff, Lasse Horne Kjældgaard
Översättare: Thomas Andersson
Utgivare: Santérus förlag

Titel: Tystnadens Europa
Författare: Helle Larssen
Utgivare: Sinolex transl./ Celanders förlag

Titel: Libyenkrigets geopolitik
Författare: Ola Tunander
Översättare: Christer Lundgren
Utgivare: Sinolex transl./ Celanders förlag

Titel: Den arbetande själen
Författare: Franco Berardi
Översättare: Maria Åsard
Utgivare: Tankekraft förlag

Titel: Koltrasten som trodde att den var en ambulans
Författare: Anders Mildner
Utgivare: Volante

Titel: Tänka, snabbt och långsamt
Författare: Daniel Kahneman
Översättare: Pär Svensson
Utgivare: Volante

Header logo