Beviljat litteraturstöd

Arbetsgruppen för stöd till facklitteratur
Möte den 28 augusti 2013

Titel: Provinsen bortom havet
Författare: Tarkianen, Kari; Tarkiainen, Ülle
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
 
Titel: Du gamla, du friska
Författare: Danielson, Eva; Ramsten, Märta
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
 
Titel: Convivio
Författare: Dante
Översättare: Enoksson, Paul
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
 
Titel: Stad i rörelse
Författare: Thörn, Håkan
Utgivare: Bokförlaget Atlas
 
Titel: Bilden av ingenjören
Författare: Eriksson, Yvonne; Asztalos Morell, Ildikó
Utgivare: Carlsson Bokförlag
 
Titel: Monoteism och våldets språk
Författare: Assmann, Jan
Översättare: Hums, Svenja
Utgivare: Daidalos
 
Titel: Prekariatet
Författare: Standing, Guy
Översättare: Nordqvist, Joel
Utgivare: Daidalos
 
Titel: Neurorevolutionen. Hur hjärnforskningen förändrar världen
Författare: Frank, Lone
Översättare: Wibom, Jan
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
 
Titel: Yari religion på sydkurdiska
Författare: Khalighi, Hosein 
Utgivare: Kurdiska Institutet i Stockholm
 
Titel: Island efter Ragnarök: Om konsten att skapa en finanskrasch och snabbt ta sig ur den
Författare: Sjögren, Sten
Utgivare: Lindelöws Bokförlag AB
 
Titel: Villebråden i Khadaffis harem
Författare: Cojean, Annick 
Översättare: Gustafsson, Eva-Carin
Utgivare: Lindskog Förlag
 
Titel: Pussy Riot! : A Punk Prayer for Freedom
Författare: Riot, Pussy
Översättare: Zeylon Brage, Rikard
Utgivare: Lindskog Förlag
 
Titel: Gud är röd
Författare: Liao, Yiwu
Översättare: Narin, Lars
Utgivare: Narin förlag
 
Titel: Nyttan med folklig bildning. En studie av kapitalformer i folkbildande verksamhet
Författare: Gustavsson, Bernt; Wiklund, Matilda (red.)
Utgivare: Nordic Academic Press
 
Titel: Året utan sommar
Författare: Fatland, Erika
Översättare: Mitchell, Cajsa
Utgivare: Norstedts Förlag AB
 
Titel: Goebbels
Författare: Longerich, Peter
Översättare: Flemberg, Johan
Utgivare: Norstedts Förlag AB
 
Titel: Århundradets sommar
Författare: Illies, Florian
Översättare: Andrae, Karin
Utgivare: Norstedts Förlag AB
 
Titel: Operation barn
Författare: Granmar, Marie 
Utgivare: Ordfront
 
Titel: Bilal. På slavrutten till Europa
Författare: Gatti, Fabrizio
Översättare: Zetterström, Margareta
Utgivare: Sinolex translations/Celanders förlag
 
Titel: I hear a new world: 1958-1962
Författare: Zachrisson, Stefan; Hillström, Elias (red)
Utgivare: Vassa Tänder HB
Illustratör: de Frumerie, Amanda 
  

Header logo