Beviljat litteraturstöd

Arbetsgruppen för stöd till facklitteratur
Möte den 18 april 2013

Titel: Vårt eget fel
Författare: Larsson Heidenblad, David
Utgivare: Agerings Bokförlag

Titel: Björk - Trädet, människan och naturen
Författare: Stigsdotter, Marit; Hertzberg, Bertil
Utgivare: Balkong Förlag

Titel: Asnad Bahaeian i Iran (Dokument om Bahai i Iran på persiska)
Författare: Amini, Tooraj 
Utgivare: Baran förlag

Titel: Ilska, hopp och solidaritet
Författare: Rosenberg, Tiina
Utgivare: Bokförlaget Atlas

Titel: Soldater - om kamp, dödande och död
Författare: Neitzel, Sönke; Welzer, Harald
Översättare: Hums, Svenja
Utgivare: Brombergs Bokförlag

Titel: Hur kunde det ske?
Författare: Eberan, Barbro
Utgivare: Carlsson Bokförlag

Titel: Om livets korthet och andra skrifter
Författare: Seneca
Översättare: Wistrand, Magnus
Utgivare: Daidalos

Titel: Kulturvetenskap och naturvetenskap
Författare: Rickert, Heinrich
Översättare: Agevall, Ola
Utgivare: Daidalos
 
Titel: Levnadsteckningar. Tio parallella biografier
Författare: Plutarchos
Översättare: Teodorsson, Sven-Taghe
Utgivare: Daidalos

Titel: Den tysta dimensionen
Författare: Polanyi, Michael
Översättare: Backelin, Eva
Utgivare: Daidalos

Titel: Till vilken nytta? En bok om humanioras möjligheter
Författare: Forser, Tomas; Karlsohn, Thomas (red)
Utgivare: Daidalos 

Titel: Att upptäcka det oväntade
Författare: Sylwan, Peter
Utgivare: Fri Tanke förlag AB

Titel: God utbildning och dålig
Författare: Enkvist, Inger
Utgivare: Gidlunds förlag

Titel: Jakten på liv i universum
Författare: Linde, Peter
Utgivare: Karavan förlag

Titel: Amning i vardagen
Författare: Olanders, Marit
Utgivare: Karneval förlag

Titel: De nya trälarna
Författare: Norberg, Anna-Lena; Lundh, Thomas
Utgivare: LenaMedia

Titel: Den ädla döden. Blodets politik och martyrens minne
Författare: Azar, Michael
Utgivare: Leopard Förlag

Titel: Barnexperimentet. Svensk skola i fritt fall
Författare: Kornhall, Per
Utgivare: Leopard Förlag
  
Titel: En droppe svart blod
Författare: Henriksson, Karin
Utgivare: Leopard Förlag

Titel: Kongo - en historia
Författare: van Reybrouck, David
Översättare: Sundström, Joakim
Utgivare: Natur och Kultur

Titel: Ur askan
Författare: Esmailian, Shora
Utgivare: Natur och Kultur

Titel: Hur mår maten?
Författare: Jensen, Per 
Utgivare: Natur och Kultur

Titel: Skrivbordskrigarna Hur extrema krafter utnyttjar internet
Författare: Bjurwald, Lisa 
Utgivare: Natur och Kultur

Titel: Vi som beundrade varandra så mycket
Författare: Odelberg, Axel
Utgivare: Norstedts Förlag AB

Titel: Alltings mått
Författare: Sörlin, Sverker 
Utgivare: Norstedts Förlag AB

Titel: Hur låter svenskan, ejengklien?
Författare: Engstrand, Olle 
Utgivare: Norstedts Förlag AB

Titel: Åldrandets gåta
Författare: Ennart, Henrik 
Utgivare: Ordfront

Titel: Mod utan gränser
Författare: Kennedy, Kerry
Översättare: Banks, Gunilla
Utgivare: Premiss förlag, Arenagruppen

Titel: Kampen om klimatet - Miljöpolitiska strider i Sverige 2006-2009
Författare: Anshelm, Jonas
Utgivare: Pärspektiv förlag

Titel: Kunskapens människa: Om kroppen, kollektivet och kunskapspolitiken
Författare: Svallfors, Stefan
Utgivare: Santérus förlag

Titel: Marodörer, medhjälpare och mördare
Författare: Szulc, Artur
Utgivare: Sivart Förlag AB

Titel: Introduktion till de tre volymerna av Marx Kapitalet
Författare: Heinrich, Michael
Översättare: Ramsay, Anders; Sundberg, Henrik
Utgivare: Tankekraft förlag

Header logo