Läsfrämjande insatser i samarbete med idrottsrörelsen

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Haninge kommun, Haninges idrottsrörelse - en läsande rörelse!, 80 000
Motala kommun, Motala bibliotek, Motala Läser Idrott, 150 000
SISU Idrottsutbildarna Örebro, Läsmatchen, 200 000
Skellefteå kommun, On the road, 200 000
Ulricehamns kommun, Läsmuskler, 200 000
Västerås stad, Västerås stadsbibliotek, MÅL- en förstudie, 200 000

Samtliga ansökningar
Gothenburg Association AB (Prolympia), Läsfrämjande och Idrott, Västra Götalands län
Gävle kommun, Kom till skott med läsningen! Gävleborgs län
Haninge kommun, Haninges idrottsrörelse - en läsande rörelse!, Stockholms län
Heby kommun, Idrott och läsning, Uppsala län
Huddinge kommun, Läscoacher och manliga läsande förebilder för ökad läsmotivation, Stockholms län
Internationella Engelska skolan i Halmstad, Bollen är rund, Hallands län
Motala bibliotek, Motala kommun, Motala Läser Idrott, Östergötlands län
Prolympia AB, Läsfrämnjande och Idrott, Jönköpings län
SISU Idrottsutbildarna Örebro, Läsmatchen, Örebro län
Skellefteå kommun, On the road, Västerbottens län
Säters kommun, SPORTOTEK - Läsfrämjande och idrott, Dalarnas län
Ulricehamns kommun, Läsmuskler, Västra Götalands län
Västerås stad, Västerås stadsbibliotek, MÅL- en förstudie, Västmanlands län

Header logo