Centrala amatörkulturorganisationer

Verksamhetsbidrag

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Amatörkulturens samrådsgrupp/ax, 300 000
Amatörteaterns Riksförbund, 2 500 000
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, 330 000
Föreningen för Tidig Musik, 75 000
Föreningen Liv i Sverige, 70 000
Ideell kulturallians, 350 000
Riksförbundet för Folkmusik och Dans, 705 000
Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige, 50 000
Riksförbundet Svensk Fotografi, 140 000
Riksförbundet Visan i Sverige, 50 000
Svenska Arbetarsångarförbundet, 110 000
Svenska Folkdansringen, 525 000
Svenska Missionskyrkans Musikkårer, 35 000
Svenska Missionskyrkans Sångarförbund, 70 000
Sverigefinska Riksförbundet/Amatörteaterförbundet, 600 000
Sveriges Arbetarteaterförbund, 500 000
Sveriges Film- och Videoförbund, 70 000
Sveriges Hembygdsförbund, 580 000
Sveriges Kyrkosångsförbund, 400 000
Sveriges Körförbund, 2 135 000
Sveriges Orkesterförbund, 1 500 000
Sveriges Spelmäns Riksförbund, 475 000

Samtliga sökande
Amatörkulturens samrådsgrupp/ax
Amatörteaterns Riksförbund
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd
Berättarnätet Sverige
Föreningen för Tidig Musik
Föreningen Liv i Sverige
Ideell kulturallians
KFUK-KFUMs sångarförbund
Riksförbundet för Folkmusik och Dans
Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige
Riksförbundet Svensk Fotografi
Riksförbundet Visan i Sverige
Svenska Arbetarsångarförbundet
Svenska Folkdansringen
Svenska Missionskyrkans Musikkårer
Svenska Missionskyrkans Sångarförbund
Sverigefinska Riksförbundet/Amatörteaterförbundet
Sveriges Arbetarteaterförbund
Sveriges Film- och Videoförbund
Sveriges Hembygdsförbund
Sveriges Kyrkosångsförbund
Sveriges Körförbund
Sveriges Orkesterförbund
Sveriges Spelmäns Riksförbund

Header logo