BIDRAG TILL UTVECKLINGSINSATSER KULTURTIDSKRIFTER

19 april 2013
 
Beviljade bidrag, belopp i kronor
Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter , Verksamhet 2013, 225 000
Mediaverkstaden Skåne, Tidskriftsbutiken.nu, 150 000
Mediaverkstaden Skåne, Tidskriftsverkstaden Skåne, 225 000
Nätverkstan Kultur i Väst AB, Kulturchock, 1 350 000
Tidningen Brand, Tidskriftsradio, 50 000
Tidskriftsföreningen i Väst Ekonomisk Förening, Tidskriftsverkstaden i Väst, 350 000
TidskriftsVerkstaden i Öst, www.tidskrift.nu, 200 000

Samtliga ansökningar
Dokumentärmagasinet Public Service ek för, Undersökning av samverkansformer för kulturtidskrifter i den digitala eran
Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter , Verksamhet 2013
Mediaverkstaden Skåne, Tidskriftsbutiken.nu
Mediaverkstaden Skåne, Tidskriftsverkstaden Skåne
Monikanchan Shahitya O Shankskriti Anushilon, Anushilon Magazine och Bichitra Anushilon Magazine
Nutida Musik, Musikjournalistik
Nätverkstan Kultur i Väst AB, Kulturchock
Politikens Arena Medier AB, Progressiv Bar
Tidningen Brand, Tidskriftsradio
Tidskriftsföreningen Fronesis, Tema om alternativa ekonomier på Eurozine
Tidskriftsverkstaden i Väst , Digitalisering av äldre tidskriftsårgångar
Tidskriftsverkstaden i Väst Ekonomisk Förening, Tidskriftsverkstaden i Väst
TidskriftsVerkstaden i Öst, www.tidskrift.nu
TidskriftsVerkstaden i Öst, INFO tidskrift
TidskriftsVerkstaden i Öst, Digital tidskrift
TidskriftsVerkstaden i Öst, Kulturtidskriften 2013
TidskriftsVerkstaden i Öst, Verksamhet i förändring

Header logo