Regional kulturverksamhet

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Region Blekinge, 16 020 000
Landstinget Dalarna, 31 493 000
Region Gotland, 21 959 000
Landstinget Gävleborg, 36 677 000
Region Halland, 23 888 000
Regionförbundet Jämtlands län, 27 228 000
Landstinget i Jönköpings län, 29 653 000
Regionförbundet i Kalmar län, 28 298 000
Landstinget Kronoberg, 32 746 000
Norrbottens läns landsting, 39 562 000
Region Skåne, 178 980 000
Landstinget Sörmland, 24 464 000
Landstinget i Uppsala län, 37 860 000
Region Värmland, 48 514 000
Regionförbundet Västra Götaland, 298 470 000
Region Västerbotten, 75 047 000
Landstinget Västernorrland, 41 808 000
Landstinget Västmanland, 29 317 000
Örebro läns landsting, 35 928 000
Regionförbundet Östsam, 65 301 000

Header logo