Verksamhetsbidrag till regionala museer

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Stiftelsen Stockholms läns museum, 3 644 000
Stockholms kommun/Stockholms stadsmuseum, 1 440 000
Stiftelsen Upplandsmuseet, 4 493 000
Södermanlands läns landsting/Sörmlands museum, 4 781 000
Stiftelsen Östergötlands länsmuseum, 6 333 000
Stiftelsen Jönköpings läns museum, 6 015 000
Stiftelsen Smålands museum, 5 899 000
Kalmar konstförening/Kalmar konstmuseum, 2 876 000
Kalmar läns museum, 6 067 000
Stiftelsen Blekinge läns museum, 4 430 000
Stiftelsen Värmlands museum, 6 044 000
Stiftelsen Örebro läns museum, 4 864 000
Västmanlands läns landsting/Västmanlands läns museum, 4 158 000
Stiftelsen Dalarnas museum, 5 263 000
Stiftelsen Länsmuseet i Gävleborgs län, 5 032 000
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland, 4 511 000
Stiftelsen Jamtli/Jämtlands läns museum, 8 160 000
Västerbottens museum Aktiebolag, 6 284 000

Header logo