Verksamhetsbidrag till regionala bibliotek

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Regionbibliotek Stockholm, 2 167 000
Länsbibliotek Uppsala, 1 200 000
Länsbiblioteket Sörmland, 1 126 000
Länsbibliotek Östergötland, 1 649 000
Länsbibliotek Jönköping, 1 183 000
Länsbibliotek Sydost, 1 929 000
Regionbibliotek Kalmar, 1 106 000
Länsbiblioteket i Värmland, 1 426 000
Länsbiblioteket i Örebro län, 1 148 000
Länsbibliotek Västmanland, 1 300 000
Länsbibliotek Dalarna, 1 255 000
Bibliotek Gävleborg, 1 090 000
Länsbiblioteket Västernorrland, 1 131 000
Jämtlands läns bibliotek, 1 131 000
Länsbiblioteket i Västerbotten, 1 431 000

Header logo