Verksamhetsbidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Oktoberteatern, 2 393 000
Stockholms Stadsteater AB, 49 924 000
Cirkör AB, 4 173 000
Folkoperan AB, 14 217 000
Uppsala Läns Landsting, 10 842 000
Uppsala Läns Landsting (Uppsala kammarorkester), 3 572 000
Uppsala stadsteater AB, 15 064 000
Södermanlands läns landsting/Scenkonst Sörmland, 15 547 000
Regionförbundet Östsam, 8 761 000
Stiftelsen Östergötlands Länsteater, 25 698 000
Norrköpings kommun (Norrköpings Symfoniorkester), 19 849 000
Jönköpings Läns Landsting (Smålands Musik och Teater), 7 345 000
Jönköpings Läns Landsting (Länsmusiken), 10 567 000
Jönköpings Läns Landsting (Sinfoniettan), 2 075 000
Landstinget Kronoberg (Musica Vitae, reg. musikverksamhet), 12 997 000
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg., 11 473 000
Byteatern Kalmar läns teater, 4 934 000
Regionförbundet i Kalmar län (Länsmusiken), 10 485 000
Region Blekinge, 7 731 000
Nya Västanå Teater, 3 134 000
Stiftelsen Värmlandsoperan, 16 863 000
Region Värmland, 16 532 000
Länsteatern i Örebro AB, 6 519 000
Örebro läns landsting, 20 107 000
Teater Västmanland, 7 394 000
Västmanlandsmusiken, Sinfoniettan, 3 926 000
Landstinget Västmanland, 9 770 000
Landstinget Dalarna, 13 797 000
Stiftelsen Länsteatern i Dalarna, 7 369 000
Landstinget Gävleborg/Musik Gävleborg, 5 918 000
Gävle kommun/Gävle Konserthus & Symfoniorkester, 14 167 000
Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län, 7 630 000
Scenkonst Västernorrland AB/Nordiska Kammarorkestern, 4 093 000
Scenkonst Västernorrland AB/Norrdans, 8 178 000
Scenkonst Västernorrland AB/Teater Västernorrland, 9 234 000
Landstinget Västernorrland Regionalutveckling, 10 953 000
Jämtlands läns landsting/ESTRAD NORR, 4 005 000
Jämtlands läns landsting, 11 208 000
Västerbottens läns landsting, 21 949 000
NorrlandsOperan AB, 22 685 000
Västerbottensteatern AB, 7 565 000
Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans (NMD), 10 446 000

Header logo