Verksamhetsbidrag till internationella och interkulturella organisationer

 

Beviljade bidrag, belopp i kr
Baltic Art Center, 650 000
Intercult Productions, 1 000 000
Kurdiska Biblioteket, 475 000
Mångkulturellt centrum, 1 100 000
Svensk Teaterunion - Svenska ITI, 600 000
Svenska ASSITEJ, 575 000
Trans Europe Halles, 150 000
Visby Internationella Tonsättarcentrum, 450 000
Östersjöns författar- och översättarcentrum, 1 550 000

Samtliga sökande
Baltic Art Center, Gotland
Barents Literature Centre, Norrbotten
Föreningen för Svenska Mästerskapen i poetryslam, Gotland
Föreningen Sveriges Filmklippare, Stockholm
Grekiskt Kulturcentrum (GKC), Stockholm
Immigrant-institutet, Västra Götaland
Intercult Productions, Stockholm
Kurdiska Biblioteket, Stockholm
Mångkulturellt centrum, Stockholm
Share Music Sweden, Jönköping
Snowflakes Filmfestival, Stockholm
Svensk Teaterunion - Svenska ITI, Nationellt
Svenska ASSITEJ, Nationellt
Trans Europe Halles, Nationellt
Visby Internationella Tonsättarcentrum, Gotland
Östersjöns författar- och översättarcentrum, Gotland

Header logo