Verksamhetsbidrag till främjande organisationer inom bild- och formområdet

 

Beviljade bidrag, belopp i kr
Eskilstuna konstmuseum/Svenskt Barnbildarkiv, 340 000
Folkrörelsernas Konstfrämjande, 4 000 000, varav 650 000 avser utställningsersättning
Stiftelsen Filmform, 250 000
Sveriges konstföreningar, 8 030 000, varav 4 730 000 avser utställningsersättning

Samtliga sökande
Eskilstuna konstmuseum/Svenskt Barnbildarkiv, Södermanland
Folkrörelsernas Konstfrämjande, Nationellt
Stiftelsen Filmform, Nationellt
Sven och Ann Margret Ljungbergs stiftelse (Ljungbergmuseet), Kronoberg
Sveriges konstföreningar, Nationellt

Header logo