Utvecklingsbidrag

 

Andra fördelningen av utvecklingsbidrag till regional museiverksamhet

Beviljade ansökningar, belopp i kronor
Kulturparken Småland/Smålands museum, DELTA, 200 000
Länsmuseet Västernorrland, Hur låter en museibyggnad?, 300 000
Stockholms stadsmuseum, Lyhört/Tema Hemmet/Social hållbarhet och det angelägna museet, 400 000
Värmlands Museum, Artist in Residence, 200 000
Västerbottens museum, SOFIE - Öppen för alla, 300 000
Östergötlands läns museum, Hej Hus 2, 300 000

Ansökningar om utvecklingsbidrag för regionala museer, äldre anslag

Beviljade ansökningar, belopp i kronor
Kulturen i Lund, Ur besökarens perspektiv etapp 2, 100 000
Länsbiblioteket Västernorrland, ABM-resurs och portalen Kulturarv Västernorrland, 400 000
Stiftelsen Jamtli, Skolan och museerna, 600 000
Västarvet, IOV Youth Congress Sverige 2012, 300 000

Andra fördelningen av utvecklingsbidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner

Beviljade ansökningar, belopp i kronor
Byteatern, Kalmar läns teater, ISI - Instant Strindberg International, 150 000
Folkoperan AB, Opera Showroom, 500 000
Musik i Syd AB, Musica Vitae, Perfume de Tango, 250 000
Västerbottensteatern AB, Västerbottensteatern - Europas ledande berättarteater, 400 000

Samtliga sökande
Byteatern, Kalmar läns teater, Kalmar
Folkoperan AB, Stockholm
Musik i Syd AB Musica Vitae, Kronoberg
Region Värmland, Dans i Värmland, Värmland
Stockholms Stadsteater (Skärholmen), Stockholm
Stockholms Stadsteater AB, Stockholm
Västerbottensteatern AB, Västerbotten

Andra fördelningen av utvecklingsbidrag till regioner och landsting samt regionala och lokala museer, teater-, dans- och musikinstitutioner, vilka ingår i kultursamverkansmodellen

Beviljade ansökningar, belopp i kronor
AB Helsingborgs stadsteater, Outreach fas III, 200 000
Göteborgs Stadsteater AB/Backa Teater, 5 Boys, 200 000
Göteborgs Stadsteater, Lätt text på scen, 350 000
Musik i Syd, Uppbyggnad och genomförande av ett flerårigt internationellt kulturutbyte, 500 000
Nordiska Akvarellmuseet, Nya blickar - att utforska och utveckla nya metoder att arbeta med museets samling, 250 000
Norrbottens läns landsting, Digital Live Arena (DLA), 700 000
Region Halland, Regionbiblioteket, Synen på skönlitteratur på svenska bibliotek, 250 000
Region Skåne/Kultur Skåne, Kulturbiljett i samverkan med kollektivtrafiken i Skåne, 200 000
Region Skåne/Kultur Skåne, Regional KulturDatabas, 325 000
Stiftelsen Norrbottensteatern, Kulturell mångfald, minoriteter, interkulturell utveckling, 700 000
Stiftelsen Wanås utställningar, Skräddarsydd, 200 000
Västra Götalands läns landsting/Västarvet, Historiens skuggor, 300 000

Samtliga sökande
AB Helsingborgs stadsteater, Skåne
Drömmarnas Hus, Skåne
Form/Design Center, Skåne
Gotlands Kommun, Gotland
Gotlands Museum, Gotland
Göteborgs Stadsteater AB/Backa Teater, Västra Götaland
Göteborgs Stadsteater, Västra Götaland
Göteborgs Symfoniker AB, Västra Götaland
Helsingborgs symfoniorkester och konserthus, Skåne
Kulturmiljö Halland, Stiftelsen Hallands länsmuseer, Halland
Länsmuseet Varberg, Halland
Länsteatern på Gotland, Gotland
Musik i Syd, Skåne
Nordiska Akvarellmuseet, Västra Götaland
Norrbottens läns landsting, Norrbotten
Operaverkstan, Malmö Opera, Skåne
Region Halland, Regionbiblioteket, Halland
Region Skåne/Kultur Skåne, Skåne
Regionteater Väst AB, Västra Götaland
Röhsska museet, Västra Götaland
Stiftelsen Norrbottensteatern, Norrbotten
Stiftelsen Wanås utställningar, Skåne
Västarvet, Västra Götaland
Västra Götalandsregionen, Västra Götaland

Header logo