Utvecklingsbidrag till regioner och landsting samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner

 

Bevlijade bidrag, belopp i kronor
Folkoperan AB, Folkoperans sexstegsmetod - Vi lär av varandra, 500 000
Folkteatern i Gävleborg, Community och publikutveckling på Folkteatern i Gävleborg, 600 000
Jönköpings läns landsting (Smålands Musik och Teater), Du är bjuden, 350 000
Jönköpings läns landsting (Smålands Musik och Teater), Satsning på barn och unga i Jönköpings Län, 550 000
Jönköpings läns landsting (Smålands Musik och Teater), Utveckling av Svensk Blåsmusikfestival, 200 000
Landstinget Dalarna, Ung Jazz Dalarna, 200 000
Musik i Dalarna, Kråkan & Kåbran, 200 000
Musik i Syd (för landstinget i Kronoberg), Ung Folkmusikscen/Korröfestivalen, 150 000
Musik i Syd (för Musica Vitae), Musica Vitae och Radiokören, 100 000
Musik i Syd (för Musica Vitae), Tango Nuevo, 100 000
Musik i Uppland, RESiDANS, 300 000
Norrlands nätverk för musikteater och dans (NMD), FUNK-Funktionsnedsattas tillgänglighet till scenkonst, 160 000
Norrlandsoperan AB, MADE 2011, 250 000
Norrlandsoperan AB, Umeå Jazzfestival, 250 000
Region Blekinge, Mera kammarmusik, 100 000
Region Värmland (Dans i Värmland), Dansplattform Värmland, 250 000
Regionförbundet i Kalmar län (Länsmusiken), Nydanande professionell samverkan, Kör och Stråkar del 3, 300 000
Regionteatern Blekinge Kronoberg, Araby Community Art, 300 000
Scenkonst Västernorrland AB, HÄXBRAND utbyte med Skottland, 350 000
Stockholms läns landsting, Utsändning av orkesterkonserter till digitala biografer, 450 000
Stockholms Stadsteater AB, Utveckling av samverkan kring statistik inom scenkonsten, 550 000
Södermanlands läns landsting (Scenkonst Sörmland), Fördjupat mångfaldsarbete, 300 000
Västerbottensteatern AB, Berättarfestivalen 2011, 300 000
Västmanlandsmusiken, Koordinatorsfunktion för Norbergfestival, 175 000
Örebro läns landsting, Körcentrum Swicco - regionalt internationellt nationellt, 200 000
Örebro läns landsting, Opera i Örebro län 2011, 400 000
Östergötlands Länsteater/ung scen öst, Ung scen akademi, 450 000

Samtliga sökande
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, Kronoberg
Byteatern kalmar läns teater, Kalmar
Cirkör AB, Stockholm
Folkoperan AB, Stockholm
Folkteatern i Gävleborg, Gävleborg
Gävle Konserthus & Symfoniorkester (Gävle kommun), Gävleborg
Jönköpings läns landsting (Smålands Musik och Teater), Jönköping, 4 ansökningar
Landstinget Dalarna, Dalarna
Musik i Dalarna, Dalarna
Musik i Syd (för landstinget i Kronoberg), Kronoberg
Musik i Syd (för Musica Vitae), Kronoberg, 4 ansökningar
Musik i Uppland, Uppsala
Norrlands nätverk för musikteater och dans (NMD), Länsövergripande
Norrlandsoperan AB, Västerbotten, 3 ansökningar
Region Blekinge, Blekinge, 4 ansökningar
Region Värmland (Dans i Värmland), Värmland
Regionförbundet i Kalmar län (Länsmusiken), Kalmar
Scenkonst Sörmland (Södermanlands läns landsting), Södermanland
Scenkonst Västernorrland AB, Västernorrland, 4 ansökningar
Stockholms läns landsting/Kulturnämnden, Stockholm
Stockholms Stadsteater AB, Stockholm
Värmlandsoperan, Värmland
Västerbottensteatern AB, Västerbotten, 2 ansökningar
Västmanlandsmusiken, Västmanland, 3 ansökningar
Örebro läns landsting, Örebro, 2 ansökningar
Östergötlands Länsteater/ung scen öst, Östergötand

Header logo