Utvecklingsbidrag till regioner och landsting samt regionala och lokala museer, teater-, dans- och musikinstitutioner vilka ingår i kultursamverkansmodellen

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Folkteatern i Göteborg Ekonomisk Förening, Arbete-identitet-Folkteaterakademin, 300 000
Gotlands Museum, Östersjön runt på 3 år. Museer i samverkan, 300 000
Gotlands Musikstiftelse, Sverige-Brasilien 2012, 200 000
Göteborgs Naturhistoriska Museum/Västarvet, Con otros ojos - perspektiv på naturvärden, 150 000
Göteborgs Stad/Göteborgs konstmuseum, Mitt konstmuseum 2: Konsten och jag., 100 000
Göteborgs stad/Göteborgs Stadsmuseum, Nya Barnens Museum, 300 000
Göteborgs stad/Röhsska museet, Designhistorien i 3D, 500 000
Göteborgs stad/Röhsska museet, Ond design, 300 000
Göteborgs Symfoniker AB, Direktsända konserter på bio, 450 000
Göteborgs Symfoniker AB, Konstnärligt residens med inriktning barn och ungdom, 500 000
Helsingborgs stadsteater AB, Outreachprojekt Helsingborgs stadsteater, del II, 115 000
Kulturen i Lund, Ljud och platser - då och nu! En del av Popstad Lund, 300 000
Länsmuseet Varberg, Samarbetsmodell för högskola och museum, 250 000
Länsteatern på Gotland, För barn i Österjöområdet fas 2, 250 000
Malmö Stadsteater, Spelplats Malmö–ett förberedande arbete för en ny barn-och ungdomsscen, 150 000
Musik i Syd (för Region Skåne), Tonsatt- konstnärlig förnyelse och utveckling, 200 000
Norrbottens läns landsting, Kraftcentrum för ny musik, 700 000
Norrbottensteatern, Barnteaterfestival LUBU, 300 000
Region Gotland, Den professionella dansens utveckling på Gotland, 150 000
Region Gotland, Kulturarv i samverkan, 300 000
Region Halland, Resurs Konst vid Hallands Konstmuseum, 175 000
Region Skåne, Utveckling av infrastruktur för ökad visualisering och digitalisering, 1 100 000
Skånes Dansteater, Dialog - Danskunskapande och Delaktighet, 300 000
Stiftelsen Hallands länsmuseer Halmstad och Varberg, Utveckling av kulturdistrikt, 700 000
Västra Götalandsregionen, Utvecklingscentrum för samtida musik- ljudkonstn centrum för publikutv, 450 000
Västra Götalandsregionen/Västarvet, Den skandinaviska resandekartan, 100 000
Västra Götalandsregionen/Västarvet, En naturvetenskaplig upplevelse för de allra minsta, 110 000

Bordlagd ansökan 
Norrbottensteatern, Kulturell mångfald, minoriteter, interkulturell utveckling

Samtliga ansökningar
Borås stad/Textilmuseet, Västra Götalands län
Folkteatern i Göteborg Ekonomisk Förening, Västra Götalands län, 3 ansökningar
Form/Design Center, Skåne län
Gotlands Museum, Gotlands län
Gotlands Musikstiftelse, Gotlands län
Göteborg stad/Göteborgs stadsmuseum, Västra Götalands län
Göteborgs Naturhistoriska Museum, Västarvet, Västra Götalands län
Göteborgs Stad/Göteborgs konstmuseum, Västra Götalands län
Göteborgs stad/Röhsska museet, Västra Götalands län, 5 ansökningar
Göteborgs Stadsmuseum, Västra Götalands län
Göteborgs Symfoniker AB, Västra Götalands län, 2 ansökningar
Helsingborgs stadsteater AB, Skåne län
Kulturen i Lund, Skåne län, 2 ansökningar
Länsmuseet Halmstad, Hallands län
Länsmuseet Varberg, Hallands län, 2 ansökningar
Länsteatern på Gotland, Gotlands län
Malmö stad/Malmö Konstmuseum, Skåne län
Malmö stad/Malmö Museer, Skåne län
Malmö Stadsteater, Skåne län
Musik i Syd, Skåne län, 3 ansökningar
Nordiska Akvarellmuseet, Västra Götalands län
Norrbottens läns landsting, Norrbottens län, 2 ansökningar
Region Gotland, Gotlands län, 3 ansökningar
Region Halland, Hallands län, 3 ansökningar
Region Skåne, Skåne län
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, Skåne län
Regionteater Väst AB, Västra Götalands län
Skånes Dansteater, Skåne län
Stiftelsen Hallands länsmuseer Halmstad och Varberg, Hallands län
Stiftelsen Norrbottensteatern, Norrbottens län, 2 ansökningar
Stiftelsen Wanås utställningar, Skåne län
Teater Halland AB, Hallands län
Västra Götalandsregionen, Västra Götalands län, 8 ansökningar
Älvsborgs läns föreningsarkiv, Västra Götalands län

Header logo