Utvecklingsbidrag till regionala museer

 

Beviljade ansökningar, belopp i kronor
Jönköpings läns museum, MatManifest, 400 000
Kalmar Konstmuseum, Joint Collaboration with Samara, Russia, 70 000
Kalmar läns museum, Vår historiska mångfald, 230 000
Smålands museum, Embrace!, 400 000
Stiftelsen Jamtli, Postmodern konstpedagogik och klassiska konstsamlingar, 250 000
Stockholms läns museum, Bilder för framtiden - strategi för insamling av dig. födda fotografier, 400 000
Stockholms stadsmuseum, Fördel somaliska barn, 200 000
Sörmlands museum, Do It Yourself - Hantverksaktivism, 250 000
Värmlands museum, Se med nya ögon och låta fler komma till tals - ett museum för alla, 200 000
Västerbottens museum, Sune Jonsson centrum för dokumentärfotografi, SJCD, 400 000
Västmanlands läns museum, Modernismen och den offentliga konsten i Västmanland, 175 000
Örebro läns museum, Konstkonsulent, 200 000
Örebro läns museum, Norm, Nation och Kultur, 350 000
Östergötlands museum, Välj nåt, gör nåt, säg nåt, 500 000

Samtliga ansökningar
Blekinge museum, LEKA - LÄRA! Förstudie till historisk verkstad, Blekinge
Dalarnas museum, Interkulturell förståelse - ett strategiskt vägskäl för Dalarna, Dalarna
Dalarnas museum, Äventyrspedagogik vid Tuna Hästbergs gruvor, Dalarna
Jönköpings läns museum, MatManifest, Jönköping
Kalmar Konstmuseum, Joint Collaboration with Samara, Russia, Kalmar
Kalmar Konstmuseum, Konstnärliga processer i Östra Europa - då och nu, Kalmar
Kalmar läns museum, Alla berättar, Kalmar
Kalmar läns museum, Rätten till sitt kulturarv, Kalmar
Kalmar läns museum, Vår historiska mångfald, Kalmar
Länsmuseet Gävleborg, Spår av liv 2.0 - Forntiden idag - möte med barnen i fokus, Gävleborg
Länsmuseet Västernorrland, Förskolan i den museala lärmiljön, Västernorrland
Smålands museum, COME TOGETHER! - En kulturell mötesplats för ungt folk, Kronoberg
Smålands museum, Embrace!, Kronoberg
Stiftelsen Jamtli, Postmodern konstpedagogik och klassiska konstsamlingar, Jämtland
Stockholms läns museum, Bilder för framtiden - strategi för insamling av dig. födda fotografier, Stockholm
Stockholms stadsmuseum, Fördel somaliska barn, Stockholm
Stockholms stadsmuseum, Lyhört. Museum, bibliotek och berättande, Stockholm
Sörmlands museum, "Ut med grejerna! Sätt spår!", Södermanland
Sörmlands museum, Do It Yourself - Hantverksaktivism, Södermanland
Sörmlands museum, Gårdagens hantverk blir morgondagens design, Södermanland
Upplandsmuseet, Den interkulturella köksträdgården, Uppsala
Värmlands museum, FÖRSTUDIE - gränsöverskridande levandegörande av Finnskogen, Värmland
Värmlands museum, Se med nya ögon och låta fler komma till tals - ett museum för alla, Värmland
Västerbottens museum, Sofie Open Sorce, Västerbotten
Västerbottens museum, Sune Jonsson centrum för dokumentärfotografi, SJCD, Västerbotten
Västmanlands läns museum, Modernismen och den offentliga konsten i Västmanland, Västmanland
Västmanlands läns museum, Travers - kulturmiljö och ljudlandskap i samverkan, Västmanland
Örebro läns museum, Konstkonsulent, Örebro
Örebro läns museum, Norm, Nation och Kultur, Örebro
Östergötlands museum, Slänga, samla, ställa ut?, Östergötland
Östergötlands museum, Välj nåt, gör nåt, säg nåt, Östergötland

Header logo